نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت ( کاملترین مجموعه در اینترنت )

نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت ( کاملترین مجموعه در اینترنت )

>>>>نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت <<<

##### سوالات تخصصی + سوالات عمومی+اصل دفترچه های دوره قبل #####

 

>>>قبولی ۱۰۰ %  در ازمون های استخدامی<<<

محتوای این بسته شامل تعداد سوالات پرتکرار و کامل به شرح زیر می باشد

( همه سوالات با پاسخ نامه و جواب کلیدی می باشد )

بیش از ۶۰۰۰ سوال عمومی و تخصصی استخدامی بانک تجارت + پاسخنامه

مجموعه کامل ۲۵۲۰ سوال تخصصی استخدامی بانک تجارت به همراه پاسخ نامه

مجموعه کامل ۲۲۶۱ سوال عمومی استخدامی بانک تجارت به همراه پاسخ نامه

مجموعه کامل ۸۶۰ سوال عمومی و تخصصی ادوار گذشته ازمون استخدامی بانک تجارت به همراه پاسخ نامه

مجموعه کامل ۶۲۷ سوال عمومی اصل دفترچه ازمون های استخدامی سازمان سنجش به همراه پاسخ نامه

***بسته کامل بانک تجارت شامل سوالات زیر است ***

 

>>>مجموعه کامل ۲۵۲۰ سوال تخصصی استخدامی بانک تجارت به همراه پاسخ نامه<<<

۱۳۰۰  سوال استخدامی دانش علوم بانکی + همراه پاسخنامه

۵۰۰  سوال استخدامی اقتصاد خردو کلان + همراه پاسخنامه

۳۶۵  سوال استخدامی اصول و تئوری مدیریت + همراه پاسخنامه

۵۰ سوال استخدامی مالیه عمومی و بودجه + همراه پاسخنامه

۵۰ سوال مدیریت مالی + همراه پاسخنامه

۱۵۵ سوال حسابداری مالی + همراه پاسخنامه

۱۰۰ سوال اصول حسابداری + همراه پاسخنامه

>>>مجموعه کامل ۲۲۶۱ سوال عمومی استخدامی بانک تجارت به همراه پاسخ نامه<<<

۵۳۳ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + همراه پاسخنامه

۴۵۲ سوال زبان انگلیسی + همراه پاسخنامه

۴۸۰ نمونه سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی + همراه پاسخنامه

۲۶۸  سوال ادبیات فارسی  + همراه پاسخنامه

۲۰۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی + همراه پاسخنامه

۳۲۸ سوال معارف اسلامی + همراه پاسخنامه

>مجموعه کامل ۸۶۰ سوال عمومی و تخصصی ادوار گذشته ازمون استخدامی بانک تجارت به همراه پاسخ نامه<

دانلود سوالات استخدامی ادوار گذشته بانک تجارت (کملترین بسته در اینترنت)

نمونه سوالات ازمون استخدامی بانک تجارت مقطع فوق دیپلم (حسابداری)

۱۵ سوال ادبیات فارسی بانک تجارت سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال معارف اسلامی سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال ریاضیات و امارسال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال کامپیوترICDLسال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال معلومات عمومی و هوش  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵سوال زبان انگلیسی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۵۰ سوال دروس تخصصی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

*******************************

نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت مقطع لیسانس ( مدیریت بازرگانی و بانکداری)

۱۵  سوال ادبیات فارسی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵سوال معارف اسلامی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال ریاضیات و امار  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵سوال کامپیوترICDL   سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال معلومات عمومی و هوش  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال زبان انگلیسی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۵۰ سوال دروس تخصصی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

***********************************************

نمونه سوالات ازمون استخدامی بانک تجارت مقطع فوق دیپلم

مجموعه مدیریت (مدیریت بازرگانی ، بانکداری ، صنعتی،دولتی و مالی )

۱۵ سوال ادبیات  فارسی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال معارف اسلامی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال ریاضیات و امار  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال کامپیوتر   ICDLسال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال معلومات عمومی و هوش  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال زبان انگلیسی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۵۰ سوال دروس تخصصی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

***********************************

نمونه سوالات ازمون استخدامی بانک تجارت (مقطع دیپلم و لیسانس )

۱۵ سوال ادبیات فارسی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال معارف اسلامی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال ریاضیات و امار  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال کامپیوتر   ICDLسال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ معلومات عمومی و هوش  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

۱۵ سوال زبان انگلیسی  سال ۸۶ بانک تجارت  + پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت  (  ۱۵۰سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال ۸۶

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت  (  ۵۶۰سوال+پاسخنامه ) مقطع  کاردانی و کارشناسی سال ۸۶

۱۵

سوال زبان و ادبیات فارسی+ پاسخنامه کلیدی


۱۵ سوال فرهنگ  معارف اسلامی+ پاسخنامه کلیدی

۱۵ سوال ریاضی وآمار+ پاسخنامه کلیدی

۱۵سوال کامپیوتر(ICDL)+ پاسخنامه کلیدی

۱۵ سوال اطلاعات عمومی و هوش+ پاسخنامه کلیدی

۱۵ سوال زبان انگلیسی+ پاسخنامه کلیدی

۶۵ سوال رشته حسابداری+ پاسخنامه کلیدی

۵۰ سوال رشته مدیریت (بازرگانی-صنعتی-دولتی-مالی-بانکداری)

۳۰ سوال رشته اقتصاد بازرگانی+ پاسخنامه کلیدی

۴۰ سوال رشته ریاضی کاربردی+ پاسخنامه کلیدی


۴۵سوال رشته آمار+ پاسخنامه کلیدی


۴۰سوال رشته کامپیوتر (سخت افزار-نرم افزار)+ پاسخنامه کلیدی


۵۰سوال رشته حقوق+ پاسخنامه کلیدی


۵۰سوال رشته مجموعه صنایع (مهندسی صنایع-تجزیه و تحلیل سیستم ها-تحلیل سیستم های اقتصادی)

۵۰سوال رشته دامپروری+ پاسخنامه کلیدی

۵۰سوال رشته محیط زیست و شیلات+ پاسخنامه کلیدی

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت  (  ۱۵۰سوال+پاسخنامه ) مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

۲۵ سوال زبان و ادبیات فارسی+ پاسخنامه کلیدی

۲۵ سوال فرهنگ  معارف اسلامی+ پاسخنامه کلیدی

۲۵ سوال ریاضی وآمار+ پاسخنامه کلیدی

۲۵ سوال کامپیوتر(ICDL)+ پاسخنامه کلیدی

۲۵ سوال اطلاعات عمومی و هوش+ پاسخنامه کلیدی

۲۵ سوال زبان انگلیسی+ پاسخنامه کلیدی

>>>مجموعه کامل ۶۲۷ سوال عمومی اصل دفترچه ازمون های استخدامی سازمان سنجش به همراه پاسخ نامه<<<

اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش در سالهای ۹۳تا۹۵

۱-سوالات اصل دفترچه ( ازمون فراگیر ۱و۲و۳ – اموزش و پرورش ۹۵-تامین اجتماعی ۹۳و۹۴) با پاسخنامه می باشد که همگی سوالات در ۳ سال اخیر برگزار شده است .

اصل دفترچه سوالات  عمومی استخدامی سازمان سنجش خرداد ماه۹۴(ازمون فراگیر)+پاسخنامه

۱۱۵ سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی استخدامی اولین ازمون فراگیر ، خرداد ماه ۹۴
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )

اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی  سازمان سنجش  اسفند ماه۹۴   (ازمون فراگیر)+پاسخنامه

۱۰۲ سوال استخدامی سازمان سنجش دفترچه سوالات عمومی استخدامی دومین ازمون فراگیر ، اسفند ماه ۹۴
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )

اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش ابان  ماه ۹۵  (ازمون فراگیر)+پاسخنامه

۱۰۰ سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر  ، ابان ماه۹۵
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )

اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش ابان  ماه ۹۵ (اموزش و پرورش)+پاسخنامه

۱۰۰ سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه۹۵
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )

اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش سال۹۳  (سازمان تامین اجتماعی )+پاسخنامه

۱۰۵ سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۹۳
مواد ازمون (  ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ،شناخت تامین اجتماعی ،  اطلاعات  عمومی  ( اطلاعات سیاسی اجتماعی فرهنگی و مبانی اجتماعی  ،اشنایی مقدماتی با رایانه ICDL)

اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش سال۹۴  (سازمان تامین اجتماعی )+پاسخنامه

۱۰۵ سوال استخدامی سازمان سنجش دفترچه سوالات عمومی ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۹۴

مواد ازمون ( زبان انگلیسی عمومی ، زبان و ادبیات فارسی ،اشنایی مقدماتی با رایانه ،    معارف اسلامی ،شناخت تامین اجتماعی ، اطلاعات  عمومی )

>>>با دانلود این مجموعه دیگر احتایج به هیچ نمونه سوالی ندارید<<<

پرداخت آنلاین و دانلود فوری
( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و لینک دانلود به ایمیلتون هم فرستاده می شود )
( پشتیبانی فایل نودونه) ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸


خرید و دانلود آنی