سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش (منبعی برای آزمون ۹۸)

در این بخش از وب سایت فایل ۹۹  پرداخته می شود به یک منبع مطالعاتی کامل که از همه لحاظ تامین کننده منابع مطالعاتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری معارف می باشد و همیشه با انتخاب زیاد داوطلبان روبرو بوده و یکی از آزمون های استخدامی پررقابت کشور به شمار می رود. قطعا آماده بودن یک داوطلب می تواند بسیار حائز اهمیت باشد به همین علت کاملترین بسته سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش را تدارک دیده ایم و علاوه بر سوالات منابع بسیار پرمحتوایی را هم ارائه نموده ایم که خیلی به کار شما داوطلبان آزمون استخدامی دبیری معارف سال ۹۸ خواهد آمد و آنرا تضمینی برای استخدام داوطلبان در رشته شغلی دبیر معارف اسلامی می دانیم.

فایل۹۹ با تمام تلاش خود و با استفاده از تجربیان داوطلبان قبول شده دوره های قبل این آزمون مجموعه نمونه سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی را به صورت کامل و حرفه ای در اختیار شرکت کنندگان آزمون سال ۱۳۹۸ آموزش و پرورش قرار می دهد تا با وارد کردن آن به برنامه های مطالعاتی خود از تهیه دیگر منابع بی نیاز شوند و با یک آمادگی بسیار بالا با دیگر داوطلبان رقابت نمایند که امیدواریم نهایت استفاده را از این مجموعه استخدامی دبیری معارف ببرید و شاهد موفقیت خود در آزمون استخدامی دبیر معارف اسلامی باشید در ادامه ابعاد منابع طرح سوالات بخش عمومی و تخصصی دبیر معارف اسلامی را بیان می نماییم و بعد به محتویات بسته تدارک دیده شده بر اساس دروس امتحانی پرداخته می شود تا فایل ۹۹ مانند آزمون های قبل در دانلود سوالات دبیری معارف انتخاب اول داوطلبان جهت تهیه منابع مطالعاتی در کشور باشد.

تجربه کاملترین مجموعه سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

استاندارترین منابع آزمون دبیری معارف برای داوطلبان آزمون سال ۹۸

منابع استخدامی دبیری معارف اسلامی که توسط مجری برگزاری آزمون آموزش و پرورش جهت طرح سوالات برگزیده شده اند را در دو بخش عمومی و تخصصی از سری منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرح می دهیم تا داوطلبان از دروسی که سوال مطرح می شود مطلع و باید منابع مطالعاتی تحت این دروس را در دستور کار خود قرار دهند تا میزان آمادگی لازم را بدست آورند که این نوشتار به معرفی همین منابع دبیری معارف اختصاص دارد.

منابع تخصصی دبیری معارف : اندیشه اسلامی ، آیین زندگی ، شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه ، علوم و تفسیر قرآن ، احکام و تفسیر

منابع عمومی دبیری معارف : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی

بخش تخصصی سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

اولین بخش به سوالات تخصصی دبیری معارف اسلامی آموزش و پرورش اختصاص پیدا نموده که با تعداد و دانش افزونی بسیار بالا جهت آمادگی هر چه بیشتر شما داوطلبان آماده دریافت می باشد و حتما در مطالعه این نمونه سوالات تخصصی استخدامی دبیر معارف نهایت دقت را لحاظ نمایید چرا که از رصد آزمون های استخدامی ادوار اخیر دبیر معارف و آزمون های بزرگ کشور گردآوری شده اند.

سوالات تخصصی اندیشه اسلامی به تعداد ۱۰۸ عدد + پاسخ نامه

سوالات تخصصی آیین زندگی به تعداد ۱۱۵ عدد + پاسخ نامه

سوالات تخصصی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه به تعداد ۵۲ عدد + پاسخ نامه

سوالات تخصصی علوم و تفسیر قرآن به تعداد ۱۶۸ عدد + پاسخ نامه

سوالات تخصصی احکام و تفسیر به تعداد ۱۰۱ عدد + پاسخ نامه

بخش عمومی سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

مهم ترین و پرتکرارترین نمونه سوالات بخش عمومی آزمون دبیری معارف از مجموعه سوالات استخدامی آموزش و پرورش را شاهد هستید که گلچینی از آزمون های استخدامی آموزش و پرورش و دیگر آزمون ها می باشد و منبع بسیار ایده آل برای این بخش آزمون دبیر معارف محسوب می گردد و تمامی سوالات این بسته استاندارد استخدامی با پاسخنامه می باشد و تجربه خوبی از نمونه سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی خواهید داشت.

۱۰۴۵ نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

۱۷۰۸نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

۱۶۲۱ نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)

۱۱۲۱ نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی

۱۲۸۶ نمونه سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی

۱۱۷۰ نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۱۰۴۰ نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های عمومی

 

جزوات منابع عمومی آزمون استخدامی دبیری معارف اسلامی

علاوه بر بخش عمومی سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش جزواتی را هم در نظر گرفته ایم که دارای نکات لازم برای آزمون دبیری معارف می باشند و با مطالعه کامل این درسنامه ها حتما سوالات آموزش و پرورش دبیری معارف را پاسخگویی کامل خواهید داشت. بخش عمومی در آزمون تعیین کننده است چونکه حداقل پاسخ دهی این بخش باید حاصل شود تا پاسخگویی بخش تخصصی آزمون دبیر معارف مورد ارزیابی قرار گیرد.

*جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی

*جزوه استخدامی احکام و معارف اسلامی

*جزوه استخدامی مهارت های هفت گانه کامپیوتر

*جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی

*جزوه استخدامی زبان انگلیسی عمومی

دفترچه سوالات  تخصصی آزمون استخدامی دبیری معارف اسلامی سال ۹۷ + پاسخنامه تشریحی

۲۷سوال تخصصی آزمون تخصصی دبیری معارف سال ۹۷

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دبیری معارف اسلامی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دبیری معارف اسلامی

برای منابع تخصصی دبیری معارف یکی از جامع ترین بسته نمونه سوالات را عرضه داشته ایم، طی رصد سوالات از سری آزمون های اخیر دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش اقدام به شناسایی مباحث سوال خیز و نکات کارآمد نمودیم که حاصل آن این درسنامه های تخصصی استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش می باشد و حتما داوطلبان به دانش کافی این بخش با استفاده از آنها دست خواهند یافت.

دفترچه سوالات مورد نیاز آزمون استخدامی دبیری معارف آموزش و پرورش

و اما یک بسته خیلی مهم برای داوطلبان آزمون دبیر معارف اسلامی که خیلی خیلی این بسته را برای شما ارزشمند می دانیم چرا که اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی و آزمون های آموزش و پرورش به کار هر داوطلبی خواهد آمد و تیم فایل۹۹ با استفاده از تجربه چندین ساله خود و قبولشدگان، دفترچه ها را با تایپ زیبا و خوانا و با پاسخنامه کامل و دانش افزون تدارک دیده است.

اصل دفترچه سوالات اولین آزمون فراگیر مربوط به خرداد ۹۴ + پاسخنامه تشریحی

اصل دفترچه سوالات دومین آزمون فراگیر مربوط به اسفند ۹۴ + پاسخنامه تشریحی

اصل دفترچه سوالات سومین آزمون فراگیر مربوط به آبان ۹۵ + پاسخنامه تشریحی

اصل دفترچه سوالات چهارمین آزمون فراگیر مربوط به شهریور ۹۶ + پاسخنامه تشریحی

اصل دفترچه سوالات پنجمین آزمون فراگیر مربوط به تیر ۹۷ + پاسخنامه تشریحی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دبیر معارف اسلامی سال ۹۵ + پاسخنامه

دفترچه سوالات  عمومی  آزمون استخدامی دبیری معارف اسلامی سال ۸۹ + پاسخنامه

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دبیر معارف اسلامی سال های ۹۷ + پاسخنامه تشریحی

اصل دفترچه سوالات استخدامی قوه قضاییه سال ۹۶ + پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو سال ۹۶ + پاسخنامه

تیجه گیری نوشتار بسته دبیر معارف

فایل ۹۹ اعتبار خودش را در کیفیت کار می بیند و همیشه مجموعه سوالات با کیفیت، خوانا و کاملا تاثیر گذار را در اختیار تمام داوطلبان قرار می دهد که مجموعه سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش هم از این قضیه مستثنی نمی باشد و برای آزمون سال ۱۳۹۸ آموزش و پرورش بسیار مناسب می باشد که در آزمون سال قبل یکی از منابع مطالعاتی پرمخاطب در بین محصولات کمک آموزشی رشته های شغلی دبیری بوده است که برای آزمون امسال با اضافه شدن ۵ دوره از آزمون های فراگیر با پاسخنامه تشریحی مجموعه سوالات دبیر معارف اسلامی آپدیت گردید.

مجموعه سوالات دبیری معارف فایل۹۹ راهگشای همه داوطلبان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش خواهد بود و اطمینان داریم با مطالعه این سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش می توانید به آمادگی کامل رسیده و با موفقیت این آزمون را پشت سر بگذارید و فایل۹۹ همیشه سعی نموده مناسب ترین قیمت ها را در قبال ارائه پرمحتواترین منابع مطالعاتی لحاظ تا از بهترین و بهینه ترین انتخاب ها در کشور باشند.
پرمحتواترین مجموعه جزوات و سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش
کاملترین منابع استخدامی دبیری معارف با آپدیت جدید جهت آزمون ۹۸

در ارائه و تکمیل هر کدام از بخش های مطالعاتی مجموعه سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش یک تلاش اساسی صورت گرفته و در آپدیت و بازنگری جدید سعی شده تجربیات را هم نقش دهیم تا داوطللبان آزمون سال ۹۸ قدرتمندتر در این رقابت علمی حاضر شوند. تیم فایل۹۹ بر این عقیده است که دانلود سوالات تخصصی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش و دیگر بخش های آن تمام نیازهای مطالعاتی داوطلبان را بطور کامل مرتفع خواهد نمود و کمک حال داوطلبانی که به دنبال دانلود رایگان نمونه سوالات دبیری معارف اسلامی هستند هم خواهیم بود تا همیشه وبگاه ما بعنوان یکی از باسابقه های این زمینه فعالیت در قبولی و استخدام داوطلبان آزمون های استخدامی نقش آفرین باشد.

بخش پشتیبانی سایت منتظر سوالات و نقطه نظرات شما مخاطبان بسیار ارجمند می باشد تا با استفاده از نکات مطرح شده بتوانیم مجموعه سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش را قوی تر ارائه نماییم که همین نظرات و نکات داوطلبان دوره های قبل باعت بازبینی و آپدیت پرمحتواتر منابع آزمون استخدامی دبیری معارف جهت آزمون سال ۱۳۹۸ شده و یک تجربه بسیار خوب در انتظار داوطلبان خواهد بود.

 

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان فایل 99 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.

خرید و دانلود آنی