سوالات استخدامی دبیر عربی اموزش و پروش

سوالات استخدامی دبیر عربی اموزش و پروش

 

مواد آزمون عمومی :

۱-فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)

۲-ریاضی و آمار مقدماتی

۳-زبان و ادبیات فارسی

۴-معارف اسلامی

۵-زبان انگلیسی عمومی

۶- اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۷-هوش و توانمندیهای عمومی

 

 

مواد آزمون تخصصی :

۱-قواعد صرف و نحو (کاربردی)

۲-ترجمه،تعریب،درک مطلب

۳-علوم بلاغی (معانی ، بیان،بدیع،عروض)

۴-تاریخ ادبیات و نقد ابی

 

 

سوالات استخدامی دبیر عربی اموزش و پروش

سوالات استخدامی دبیر عربی اموزش و پروش

سوالات استخدامی دبیر عربی اموزش و پروش

 

 


این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای دبیر عربی آموزش و پرورش می باشد و حاوی سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش سال ۹۷ با پاسخ نامه و دروس آزمون امسال به همراه عین سوالات عمومی و تخصصی دوره قبلی برگزار شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد.

 

بسته ویژه ازمون استخدامی دبیرعربی آموزش و پرورش (فوق کامل)

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش (مجموعه کامل + پاسخنامه)

سایت فایل نودونه بزرگترین مرجع دانلود سوالات استخدامی کشور برای داوطلبان آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش یک مجموعه بی نظیری را تدارک دیده است که در آزمون ۹۷ که برای داوطلبان زیادی که در آن شرکت می کنند می تواند راهگشا باشد عنوان این مجموعه ، مجموعه سوالات استخدامی دبیرعربی آموزش و پرورش می باشد که داوطلبان با دریافت آن می توانند دانش علمی خود را افزایش دهند و نسبت به دیگر رقبا گام مستحکم در جهت قبولی و استخدام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بردارند.

این مجموعه تمامی سوالات عمومی ، تخصصی و سولات دوره های گذشته دبیر عربی آموزش و پرورش را در خود گنجانده است که همگی دارای پاسخنامه می باشند که داوطلب با دریافت آن می تواند از تهیه دیگر منابع مطالعاتی بی نیاز گردد و تیم تهیه فایل نودونه پیشنهاد می کند این مجموعه ارزشمند را تحت هیچ شرایطی از دست ندهید و آنرا جزو برنامه های مطالعاتی خود قرار دهید تا یک جهش بسیار بلند در راستای استخدام شدن بردارید.

مشاهده کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی دبیر عربی اموزش و پرورش

 مواد آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش در دو بخش عمومی و تخصصی :

این محتویات در مجموعه گنجانده شده اند تا از همه نظر برای داوطلبان این آزمون کامل و حساب شده باشد.

مواد تخصصی آزمون استخدامی دبیری عربی : قواعد صرف و نحو (کاربردی) ، ترجمه، تعریب، درک مطلب ، علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) ، تاریخ ادبیات و نقد ادبی
مواد آزمون عمومی دبیری عربی : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی

 

محتویات کتابچه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش سال ۹۷ شامل

سرفصل کتابچه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش (مجموعه فوق کامل + پاسخنامه)

بسته اول : دفترچه سوالات استخدامی تخصصی دبیر عربی آموزش و پرورش + پاسخنامه
بسته دوم : سوالات تخصصی استخدامی دبیرعربی آموزش و پرورش
بسته سوم : نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش
بسته چهارم : دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های گذشته
بسته پنجم:اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی (فراگیر و اموزش و پرورش)
بسته ششم : جزوات آزمون استخدامی دبیر عربی اموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)
بسته هفتم : اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
بسته هشتم : اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش کشور

 

بسته اول : دفترچه سوالات استخدامی تخصصی دبیر عربی آموزش و پرورش + پاسخنامه

اصل سوالات استخدامی خوشه شغلی دبیر عربی آموزش و پرورش + پاسخنامه

مجموعه ۱۰۰ سوال اصل دفترچه استخدامی دبیر عربی + پاسخنامه

۲۰ سوال قواعد صرف و نحو (کاربردی) دبیر عربی آموزش و پرورش + پاسخنامه

۴۰سوال ترجمه، تعریب، درک مطلب دبیر عربی آموزش و پرورش + پاسخنامه

۲۰ سوال علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) دبیر عربی آموزش و پرورش + پاسخنامه

۲۰ سوال تاریخ ادبیات و نقد ادبی دبیرعربی آموزش و پرورش + پاسخنامه

 

بسته دوم :سوالات تخصصی استخدامی دبیرعربی آموزش و پرورش

۴۴۰سوال تخصصی قواعد صرف و نحو (کاربردی) دبیر عربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۲۲۰سوال تخصصی ترجمه، تعریب، درک مطلب دبیر عربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۲۸۰سوال تخصصی علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) دبیر عربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۱۷۵سوال تخصصیتاریخ ادبیات و نقد ادبی دبیر عربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

 

 

فایل نودونه تنها وبسایت ارائه دهنده سوالات نخصصی دبیر عربی آموزش و پرورش با ضمانت است
آیا مجموعه با این کیفیت برای آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش سراغ دارید؟

 

 

بسته سوم : نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش ( به همراه پاسخ نامه)

۲۷۷ سوال آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه دبیر عربی آموزش و پرورش

۵۴۳ سوال آزمون استخدامی معارف اسلامی+ پاسخنامه دبیر عربی آموزش و پرورش

۲۹۹ سوال آزمون استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه دبیر عربی آموزش و پرورش

۳۲۲ سوال آزمون استخدامی زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه دبیر عربی آموزش و پرورش

۳۵۰ سوال آزمون استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی + پاسخنامه دبیر عربی آموزش و پرورش

۵۹۴ سوال آزمون استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) + پاسخنامه دبیر عربی آموزش و پرورش

۴۵۰ سوال آزمون استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی + پاسخنامه دبیر عربی آموزش و پرورش

 

 

بسته چهارم : دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ادوار گذشته ( به همراه پاسخ نامه)

۱۰۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر عربی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۹
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر عربی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۶
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر عربی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۴

 

 

بسته پنجم : اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی (فراگیر و اموزش و پرورش) دبیر عربی آموزش و پرورش :

اصل دفترچه های آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش طی سالهای اخیر

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون فراگیر خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون فراگیر برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰B برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰D برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون فراگیر اموزش و پرورش گروه چهارم ۶۰۰A برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

 

 

بسته ششم : جزوات آزمون استخدامی دبیر عربی اموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

++ جزوه آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر عربی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر عربی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی فن آوری اطلاعات دبیر عربی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی زبان انگلیسی (عمومی)دبیر عربی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی گرامر زبان انگلیسی دبیر عربی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی لغات زبان انگلیسی دبیر عربی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی سند چشم انداز ۲۰ ساله

 

 

بسته هفتم : اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

مجموعه ویژه سوالات اصل دفترچه آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش ۸۹ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶

این مجموعه شامل اصل سوالات استخدامی ادوار گذشته دبیر عربی آموزش و پرورش سالهای ۸۹تا۹۶ میباشد و هیچ سوال غیر استانداردی وجود ندارد و شامل دروس زیر میباشد.

اصل سوالات آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر عربی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی معارف اسلامی دبیر عربی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر عربی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی زبان انگلیسی عمومی دبیر عربی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی اطلاعات عمومی دبیرعربی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی دانش اجتماعی و حقوق اساسی دبیر عربی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) دبیرعربی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی دبیرعربی آموزش و پرورش

 

بسته هشتم : اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش کشور به همراه پاسخ نامه

*** سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

این مجموعه شامل ادوار گذشته سازمانها و ارگانهای زیر میباشد

اموزش و پرورش -آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی – وزارت نیرو-تامین اجتماعی- دستیاران ستادی-دیوان محاسبات و …..
شامل دروس (فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی)

 

این مجموعه سوالات عمومی توسط تیم متخصصین فایل نودونه با استفاده از تجربیات داوطلبان آزمون های قبل آموزش و پرورش تهیه شده و پیشنهاد می نماییم این بسته سوالات حتما مورد مطالعه قرار دهید.

نمونه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش که فایل نودونه برای شما داوطلبان این آزمون آماده نموده کامل ترین و مناسب ترین انتخاب از نظر محتوا،تعداد نمونه سوال در بخش های عمومی و تخصصی می باشد. آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش داوطلبان خاص خود را دارد با تعداد بالا ، از همین جا به تمام داوطلبانی که قصد پیشروی از رقبا را دارند اعلام می داریم که برای تحقق این هدف یعنی موفقیت در آزمون استخدامی منابعی کامل و خوب را تهیه کنید چون انجام این عمل راه را هموار می کند و تیم فایل نودونه برای تحقق هرچه بیشتر این هدف کامل ترین نمونه سوالات را در اختیار شما قرار می دهد و فرصت دریافت این مجموعه کامل را به هیچ شکلی از دست ندهید.

نمونه سوالات فوق تماما از مهم ترین نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر عربی آموزش و پرورش بوده و فایل نودونه دریافت مجموعه فوق را به شما دبیر آینده عربی کشور پیشنهاد می کند و آرزو می کنیم در آزمون پیش رو با تمام قدرت شرکت نموده و موفق گردید.نکته مهم : این مجموعه که با عنوان سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش خدمت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ارائه می شود شامل تمامی موارد مهم برای آمادگی شما می باشد.

 

فایل نودونه  اعتبار خودش را در کیفیت کار می بیند و تمامی نکات در تدارک این مجموعه رعایت شده است.

—————————————————–

با داشتن منابع آزمون استخدامی قبولی خود را تضمین کنید ***********

——————————————————

هر آنچه را که فکرش را می کنید برای شما در این بسته قرار داده ایم تا شما با خیالی آسوده بتوانید این بسته را بدون هیچ تردیدی دریافت و به مطالعه آن بپردازید.

بزگترین وب سایت استخدامی کشور سایت فایل۹۹  بسته فوق را برای قبولی در آزمون استخدامی سال ۹۷ برای آموزش و پرورش  تهیه نموده که داوطلبان گرامی با نحوه طراحی  سوالات استخدامی  آشنا شده و  قبولی خود را تضمین کنند .

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان فایل 99 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.

خرید و دانلود آنی