سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات انگلیسی اموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات انگلیسی اموزش و پرورش

 

مواد آزمون عمومی :

۱-فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)

۲-ریاضی و آمار مقدماتی

۳-زبان و ادبیات فارسی

۴-معارف اسلامی

۵-زبان انگلیسی عمومی

۶- اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۷-هوش و توانمندیهای عمومی

 

 

مواد آزمون تخصصی :

۱-زبان شناسی

۲-اصول و تئوری های تدریس

۳-ازمون سازی

۴-روش تحقیق

 

 

سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات انگلیسی اموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات انگلیسی اموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات انگلیسی اموزش و پرورش

 

 


سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش رشته زبان و ادبیات انگلیسی از رشته هایی می باشد که تمام داوطلبان آزمونهای استخدامی با سوالات این رشته مواجه هستند که برای آزمونهای استخدامی به غیر از دبیری زبان انگلیسی سوالات این رشته کاربردی در قالب سوالات بخش عمومی خودنمایی می کند اما در این مطلب پیش رو ، جامعه هدف فایل نودونه  داوطلبان آزمون استخدامی دبیری زبان انگلیسی آموزش و پرورش می باشد و شما داوطلبان محترم می توانید با مشاهده توضیحات مجموعه نمونه سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش تهیه شده توسط  فایل نودونه  آنرا دریافت نمائید و با انجام این عمل در واقع گامی محکم در جهت قبولی و استخدام خود برداشته اید و امیدواریم نهایت استفاده از این مجموعه سوالات ببرید.

 

 

سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی اموزش و پرورش (کاملترین مجموعه)

سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی اموزش و پرورش (فوق کامل)

بیش از ۸۰۰۰ سوال عمومی و تخصصی دبیر زبان انگلیسی اموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی اموزش و پرورش تیتر این مجموعه پیش رو شما داوطلبان می باشد و فایل نودونه تمام تلاش خود را به کار برده تا کاملترین نمونه سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی اموزش و پرورش را در اختیار شما داوطلبان محترم آزمون استخدامی قرار دهد و امیدواریم با مطالعه آن بتوانید در این آزمون موفق شوید و هم ردیف قبول شدگان این آزمون استخدامی دیده شوید. مجموعه سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش فایل نودونه حاوی تمام مواد امتحانی مورد نیاز به همراه پاسخنامه می باشد.

همانطور که می دانید آزمون های استخدامی و به خصوص آزمون استخدامی آموزش و پرورش داوطلبان زیادی را به خود می بیند و داوطلبان سعی می نمایند مجموعه سوالات موجود در سایت ها را دریافت و مطالعه کنند که توصیه می نمائیم با دریافت مجموعه سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش دیگر به هیچ گونه منبع مطالعاتی دیگر نیازی پیدا نخواهید کرد و با توان علمی بالا می توانید در آزمون شرکت و در جهت استخدام گام بردارید.

تجربه کاملترین مجموعه سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش

آنچه بعنوان مواد امتحانی آزمون استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده :

مواد امتحانی بخش تخصصی : زبان شناسی ، اصول و تئوری های تدریس ، آزمون سازی ، روش تحقیق

مواد امتحانی بخش عمومی : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی

 

محتویات مجموعه سوالات استخدام دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش

 

نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش سال ۹۶

۱۰۰ سوال * زبان شناسی * دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش + به همراه پاسخنامه
۱۰۰ سوال * اصول و تئوری های تدریس * دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش+ به همراه پاسخنامه

۱۰۰سوال * آزمون سازی* دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش+ به همراه پاسخنامه
۱۰۰سوال * روش تحقیق* دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش+ به همراه پاسخنامه

 

 

سوالات استخدامی عمومی آموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

۷۲۶ نمونه سوال آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخ نامه

۱۲۴۹ نمونه سوال آزمون استخدامی معارف اسلامی به همراه پاسخ نامه

۸۴۳ نمونه سوال آزمون استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) به همراه پاسخ نامه

۷۰۰ نمونه سوال آزمون استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی به همراه پاسخ نامه

۷۴۰ نمونه سوال آزمون استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه

۷۱۰ نمونه سوال آزمون استخدامی زبان انگلیسی عمومی به همراه پاسخ نامه

۸۴۰ نمونه سوال آزمون استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی به همراه پاسخ نامه

 

 

مجموعه ویژه جهت آزمون استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش (اصل دفترچه سازمان سنجش)

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰B دستگاه های اجرایی برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰D دستگاه های اجرایی برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون فراگیر اموزش و پرورش گروه چهارم ۶۰۰A دستگاه های اجرایی برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۶ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۹ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۹۴ به همراه پاسخنامه

به همراه آزمون آزمایشی بخش عمومی طراحی شده توسط تیم فایل نودونه ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶ به همراه پاسخنامه

 

 

جزوات آزمون استخدامی اموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

++ جزوه آزمون استخدامی زبان انگلیسی (عمومی) جامع و کامل

++ جزوه آزمون استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی جامع و کامل

++ جزوه آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی جامع و کامل

++ جزوه آزمون استخدامی معارف اسلامی جامع و کامل

++ جزوه آزمون استخدامی کامپیوترجامع و کامل

++ جزوه آزمون استخدامی امارجامع و کامل

++ جزوه آزمون استخدامی سند چشم انداز ۲۰ ساله جامع و کامل

 

سوالات استخدامی عمومی آموزش و پرورش همه دوره های برگزار شده (ویژه آزمون ۹۷)

*** سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

شامل دروس (فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی)

این مجموعه شامل ادوار گذشته سازمانها و ارگانهای زیر میباشد

اموزش و پرورش -آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی – وزارت نیرو-تامین اجتماعی- دستیاران ستادی-دیوان محاسبات و …..

امیدواریم با توضیحاتی که در مورد مجموعه سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش داده ایم مورد رضایت و پسند شما داوطلبان عزیز قرار گیرد که به جرات می توان گفت این مجموعه تهیه شده توسط وب سایت فایل نودونه از کاملترین مجموعه های حال حاضر برای آزمون استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش در بین وب سایت ها می باشد که می توانید آنرا براحتی وارد برنامه مطالعاتی خود نمائید و شاهد افزایش توان علمی خود جهت شرکت در آزمون پیش رو باشد. تیم فایل نودونه این اطمینان را به شما داوطلب محترم می دهد که کاملترین منبع مطالعاتی را دریافت خواهید کرد و با آن می توانید مسیر استخدام خود را هموارتر کنید.

 

انتخاب مناسب ترین مجموعه سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش

>>> دانلود سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش<<<

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان فایل 99 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.

خرید و دانلود آنی