سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) اموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) اموزش و پرورش

 

مواد آزمون عمومی :

۱-فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)

۲-ریاضی و آمار مقدماتی

۳-زبان و ادبیات فارسی

۴-معارف اسلامی

۵-زبان انگلیسی عمومی

۶- اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۷-هوش و توانمندیهای عمومی

 

 

مواد آزمون تخصصی :

۱- اندیشه اسلامی

۲-ایین زندگی

۳-شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه

۴-علوم و تفسیر قران

۵- احکام و تفسیر

 

سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) اموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) اموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) اموزش و پرورش

 

 


سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش همیشه با استقبال زیاد داوطلبان روبرو بوده و یکی از آزمون های استخدامی شلوغ کشور به شمار می رود آماده بودن یک داوطلب می تواند بسیار حائز اهمیت باشد به همین علت این بخش از سایت را به داوطلبان آزمون اسخدامی آموزش و پرورش شغل دبیری معارف اسلامی اختصاص داده ایم تا آنها را با مجموعه سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش که تیم متخصصین  فایل نودونه  تهیه و تنظیم نموده اند آشنا نماییم.

 

فایل نودونه  با تمام تلاش خود و با استفاده از تجربیان داوطلبان دوره های قبل این آزمون مجموعه نمونه سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی را به صورت کامل و حرفه ای در اختیار شرکت کنندگان قرار دهد می دهد تا با وارد کردن آن جزو برنامه های مطالعاتی خود از تهیه دیگر منابع مطالعاتی بی نیاز شوند و با یک آمادگی بسیار بالا با دیگر داوطلبان رقابت نمایند که امیدواریم نهایت استفاده را از این مجموعه سوالات ببرید و شاهد موفقیت خود در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شغل دبیری معارف اسلامی باشید.

 

سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش (فوق کامل)

سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش (مجموعه کامل)

مواد عمومی آزمون : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی
مواد تخصصی آزمون : اندیشه اسلامی ، آیین زندگی ، شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه ، علوم و تفسیر قرآن ، احکام و تفسیر

 

محتویات کتابچه سوالات استخدامی دبیرمعلرف اسلامی آموزش و پرورش سال ۹۷

سوالات تخصصی استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

اندیشه اسلامی ، آیین زندگی ، شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه ، علوم و تفسیر قرآن ، احکام و تفسیر

۱۰۸سوال تخصصی اندیشه اسلامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۱۱۵سوال تخصصی آیین زندگی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۵۲ سوال تخصصی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۱۶۸سوال تخصصی علوم و تفسیر قرآن دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۱۰۱سوال تخصصی احکام و تفسیر دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

 

سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) اموزش و پرورش

فایل نودونه تنها وبسایت ارائه دهنده سوالات نخصصی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش با ضمانت است

آیا مجموعه با این کیفیت برای آزمون استخدامی دبیرمعارف اسلامی آموزش و پرورش سراغ دارید؟

سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) اموزش و پرورش

 

نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیرمعارف اسلامی آموزش و پرورش ( به همراه پاسخ نامه)

۲۷۷ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه دبیرمعارف اسلامی آموزش و پرورش

۵۴۳ سوال استخدامی معارف اسلامی+ پاسخنامه دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

۲۹۹ سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه دبیرمعارف اسلامی آموزش و پرورش

۳۲۲ سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه دبیرمعارف اسلامی آموزش و پرورش

۳۵۰ سوال استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی + پاسخنامه دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

۵۹۴ سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) + پاسخنامه دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

۴۵۰ سوال استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی + پاسخنامه دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

 

 

دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ادوار گذشته ( به همراه پاسخ نامه)

۱۰۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۹
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۶
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۴

 

 

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی (فراگیر و اموزش و پرورش):

اصل دفترچه های آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش طی سالهای اخیر

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون فراگیر خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون فراگیر برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰B برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰D برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون فراگیر اموزش و پرورش گروه چهارم ۶۰۰A برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

 

 

جزوات آزمون استخدامی دبیر معارف اسلامی اموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

++ جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی فن آوری اطلاعات دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی زبان انگلیسی (عمومی)دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی گرامر زبان انگلیسی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی لغات زبان انگلیسی دبیرمعارف اسلامی آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی سند چشم انداز ۲۰ ساله

 

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

مجموعه ویژه سوالات اصل دفترچه آزمون استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش ۸۹ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶

این مجموعه شامل اصل سوالات استخدامی ادوار گذشته دبیر معارف اسلامی موزش و پرورش سالهای ۸۹تا۹۶ میباشد و هیچ سوال غیر استانداردی وجود ندارد و شامل دروس زیر میباشد.

اصل سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی معارف اسلامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی اطلاعات عمومی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی دانش اجتماعی و حقوق اساسی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

 

اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش کشور به همراه پاسخ نامه

*** سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

این مجموعه شامل ادوار گذشته سازمانها و ارگانهای زیر میباشد

اموزش و پرورش -آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی – وزارت نیرو-تامین اجتماعی- دستیاران ستادی-دیوان محاسبات و …..
شامل دروس (فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی)

 

این مجموعه سوالات عمومی توسط تیم متخصصین فایل نودونه با استفاده از تجربیات داوطلبان آزمون های قبل آموزش و پرورش تهیه شده و پیشنهاد می نماییم این بسته سوالات حتما مورد مطالعه قرار دهید.

نمونه سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش که فایل نودونه برای شما داوطلبان این آزمون آماده نموده کامل ترین و مناسب ترین انتخاب از نظر محتوا،تعداد نمونه سوال در بخش های عمومی و تخصصی می باشد. آزمون استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش داوطلبان خاص خود را دارد با تعداد بالا ، از همین جا به تمام داوطلبانی که قصد پیشروی از رقبا را دارند اعلام می داریم که برای تحقق این هدف یعنی موفقیت در آزمون استخدامی منابعی کامل و خوب را تهیه کنید چون انجام این عمل راه را هموار می کند و تیم فایل نودونه برای تحقق هرچه بیشتر این هدف کامل ترین نمونه سوالات را در اختیار شما قرار می دهد و فرصت دریافت این مجموعه کامل را به هیچ شکلی از دست ندهید.

نمونه سوالات فوق تماما از مهم ترین نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش بوده و فایل نودونه دریافت مجموعه فوق را به شما دبیر آینده زیست شناسی کشور پیشنهاد می کند و آرزو می کنیم در آزمون پیش رو با تمام قدرت شرکت نموده و موفق گردید.نکته مهم : این مجموعه که با عنوان سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش خدمت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ارائه می شود شامل تمامی موارد مهم برای آمادگی شما می باشد.+

 

فایل نودونه  اعتبار خودش را در کیفیت کار می بیند و تمامی نکات در تدارک این مجموعه رعایت شده است.

—————————————————–

با داشتن منابع آزمون استخدامی قبولی خود را تضمین کنید ***********

——————————————————

هر آنچه را که فکرش را می کنید برای شما در این بسته قرار داده ایم تا شما با خیالی آسوده بتوانید این بسته را بدون هیچ تردیدی دریافت و به مطالعه آن بپردازید.

بزگترین وب سایت استخدامی کشور سایت فایل۹۹  بسته فوق را برای قبولی در آزمون استخدامی سال ۹۷ برای آموزش و پرورش  تهیه نموده که داوطلبان گرامی با نحوه طراحی  سوالات استخدامی  آشنا شده و  قبولی خود را تضمین کنند .

—————————————————————————————

پرداخت آنلاین با تمام کارت های بانکی  ( پشتیبانی فایل نودونه : ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ )

>>> دانلود سوالات استخدامی دبیرمعارف اسلامی آموزش و پرورش<<<

 

پرداخت آنلاین و دانلود فوری
( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و لینک دانلود به ایمیلتون هم فرستاده می شود )
( پشتیبانی فایل۹۹) ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸
   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان فایل 99 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.

خرید و دانلود آنی