سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) آموزش و پرورش

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) آموزش و پرورش

 

مواد آزمون عمومی :

۱-فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)

۲-ریاضی و آمار مقدماتی

۳-زبان و ادبیات فارسی

۴-معارف اسلامی

۵-زبان انگلیسی عمومی

۶- اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۷-هوش و توانمندیهای عمومی

 

 

مواد آزمون تخصصی :

۱-اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

۲- روان شناسی پرورشی

۳- روان شناسی رشد

۴- روش ها و فنون تدریس

۵- اندازه گیری ، سنجش و ارزیابی آموزشی

 

 

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) آموزش و پرورش

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) آموزش و پرورش

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) آموزش و پرورش

 

 


این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار دوره ابتدایی می باشد و حاوی سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال ۹۶ با پاسخ نامه و دروس آزمون امسال به همراه عین سوالات عمومی و تخصصی دوره قبلی برگزار شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد

 

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش (مجموعه فو ق کامل)

کاملترین مرجع سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش

فایل  ۹۹ به عنوان بزرگترین و معتبرترین سایت دانلود سوالات و جزوات استخدامی کشور در راستای دستیابی داوطلبان گرامی به منابع و سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۷ اقدام به انتشار سوالات عمومی و تخصصی و دفترچه سوالات استخدامی سالهای گذشته  آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش

کرده است

سایت فایل نودونه بزرگترین مرجع منتشر کننده اصل دفترچه های ازمون های استخدامی اموزش و پرورش و مرجع دانلود سوالات استخدامی تخصصی اموزش و پرورش بسته ای شگفت انگیز برای ازمون استخدامی آموزگار ابتدایی اموزش و پرورش در سال ۹۷ منتشر کرده است .

بسته کامل سوالات استخدامی اموزگار ابتدایی اموزش و پرورش ۹۷ که یکی از پرمحتوا ترین و کاملترین مرجع برای ازمون استخدامی اموزش و پرورش در سال ۹۷ میباشد در این سایت منتشر شده است .

هم اکنون توجه شما مخاطبان فایل نودونه  و عزیزانی که جهت مطالعه و امادگی برای ازمون استخدامی اموزش و پرورش سایت فایل نودونه را انتخاب کرده اند جلب می نماییم .

این مجموعه و بسته بی نظیر با محتویات کامل و بی نظیر پاسخگو که می تواند  یک داوطلب را در ازمون استخدامی اموزگار ابتدایی اموزش و پرورش موفق گرداند و شاهد قبولی و استخدام خود باشد

با تلاش همکاران ما در وب سایت فایل نودونه  در تهیه و تدارک این مجموعه بی نظیر  سعی کردیم رضایت همه کاربران فایل نودونه  داشته باشیم

اگر  به دنبال منابع اصلی آزمون استخدامی اموزگار ابتدایی اموزش و پرورش هستید  حتما این مجموعه بی نظیر را دانلود کنید.

 

مشاهده کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش

محتویات مجموعه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وب سایت فایل نودونه در یک نگاه :

سوالات عمومی : طبق دروس معرفی شده از سوی سازمان به همراه پاسخنامه

سوالات تخصصی : دروس معرفی شده این مجموعه طبق مواد اعلامی با پاسخنامه

دفترچه سوالات عمومی آموزش و پرورش : دفترچه های برگزار شده طی این ۱۰ سال اخیر

دفترچه سوالات عمومی فراگیر دولتی : ۳ آزمون برگزار شده دستگاه های اجرایی کشور به همراه پاسخنامه

———————————————————–

مواد آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش در دو بخش عمومی و تخصصی :

این محتویات در مجموعه گنجانده شده اند تا از همه نظر برای داوطلبان این آزمون کامل و حساب شده باشد.

مواد تخصصی : اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ، روانشناسی پرورشی ، روانشناسی رشد ، روش ها و فنون تدریس ، اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی

مواد عمومی : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش (مجموعه کامل)

———————————————————–

محتویات مجموعه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال۹۷ :

اصل دفترچه سوالات تخصصی اموزگار ابتدایی اموزش و پرورش سال۹۶

ازمون تخصصی آموزگار ابتدایی (چهارمین آزمون فراگیر) سال ۹۶
۱۲ سوال اصول و فلسفه و تعلیم و تربیت
۱۳ سوال روانشناسی پرورشی
۱۲ سوال روانشناسی رشد
۱۵ سوال روشها و فون تدریس
۱۳ سوال اندازه گیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی

———————————————————-

اصل دفترچه سوالات تخصصی اموزگار ابتدایی اموزش و پرورش سال۹۵

ازمون تخصصی آموزگار ابتدایی (چهارمین آزمون فراگیر) سال ۹۵

۱۲ سوال اصول فلسفه و تعلیم و تربیت
۱۳ سوال روانشناسی پرورشی
۱۲ سوال روانشناسی رشد
۱۵ سوال روشها و فون تدریس
۱۳ سوال اندازه گیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی

———————————————————–
بخش تخصصی سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش :

۵۳۴ سوال تخصصی استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت به همراه پاسخ نامه+جزوات استخدامی

۱۴۳سوال تخصصی استخدامی روانشناسی پرورشی به همراه پاسخ نامه+جزوات استخدامی

۳۲۴سوال تخصصی استخدامی روانشناسی رشد به همراه پاسخ نامه+جزوات استخدامی

۲۸۹ سوال تخصصی استخدامی روش ها و فنون تدریس به همراه پاسخ نامه+جزوات استخدامی

۱۰۶ سوال تخصصی استخدامی اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی به همراه پاسخ نامه+جزوات استخدامی

 

 

بخش عمومی سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سالهای ۸۹ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ :

سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

سوالات استخدامی معارف اسلامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی آموزش و پرورشبه همراه پاسخ نامه

سوالات استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

 

 

بسته ویژه جهت آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی (بسیار مهم) :

اصل دفترچه سوالات تخصصی اموزگار ابتدایی اموزش و پرورش سال۹۶

اصل دفترچه سوالات تخصصی اموزگار ابتدایی اموزش و پرورش سال۹۵

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون فراگیر خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون فراگیر برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰B برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰D برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون فراگیر اموزش و پرورش گروه چهارم ۶۰۰A برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۶ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۹ به همراه پاسخنامه

——————————————————

با داشتن منابع آزمون استخدامی قبولی خود را تضمین کنید ***********

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان فایل 99 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.

خرید و دانلود آنی