دانلود سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش

دانلود سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش

این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای دبیر شیمی آموزش و پرورش می باشد و حاوی سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش سال ۹۷ با پاسخ نامه و دروس آزمون امسال به همراه عین سوالات عمومی و تخصصی دوره قبلی برگزار شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد.

 

بسته ویژه ازمون استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش (فوق کامل)

سایت فایل نودونه بزرگترین مرجع دانلود سوالات استخدامی کشور برای داوطلبان آزمون استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش یک مجموعه بی نظیری را تدارک دیده است که در آزمون ۹۷ که برای داوطلبان زیادی که در آن شرکت می کنند می تواند راهگشا باشد عنوان این مجموعه ، مجموعه سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش می باشد که داوطلبان با دریافت آن می توانند دانش علمی خود را افزایش دهند و نسبت به دیگر رقبا گام مستحکم در جهت قبولی و استخدام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بردارند.
این مجموعه تمامی سوالات عمومی ، تخصصی و سولات دوره های گذشته دبیر شیمی آموزش و پرورش را در خود گنجانده است که همگی دارای پاسخنامه می باشند که داوطلب با دریافت آن می تواند از تهیه دیگر منابع مطالعاتی بی نیاز گردد و تیم تهیه فایل نودونه پیشنهاد می کند این مجموعه ارزشمند را تحت هیچ شرایطی از دست ندهید و آنرا جزو برنامه های مطالعاتی خود قرار دهید تا یک جهش بسیار بلند در راستای استخدام شدن بردارید.

 

 

مشاهده کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش

محتویات کتابچه سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش وب سایت فایل نودونه در یک نگاه :

سوالات عمومی : طبق دروس معرفی شده از سوی سازمان به همراه پاسخنامه

سوالات تخصصی : دروس معرفی شده این مجموعه طبق مواد اعلامی با پاسخنامه

 

 

جزوه های استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش سال ۹۷

دفترچه سوالات عمومی آموزش و پرورش : دفترچه های برگزار شده طی این ۱۰ سال اخیر

دفترچه سوالات عمومی فراگیر دولتی : ۳ آزمون برگزار شده دستگاه های اجرایی کشور به همراه پاسخنامه

 

مواد آزمون استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش در دو بخش عمومی و تخصصی :

این محتویات در مجموعه گنجانده شده اند تا از همه نظر برای داوطلبان این آزمون کامل و حساب شده باشد.

مواد تخصصی :شیمی فیزیک ۱ و ۲ – شیمی معدنی ۱ و ۲ – شیمی آلی ۱ ، ۲ و ۳ – طیف سنجی ،– شیمی تجزیه ۱ ، ۲ و دستگاهی

مواد عمومی : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی

 

 

محتویات کتابچه سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش سال ۹۷ شامل :

بسته اول : دفترچه سوالات استخدامی تخصصی دبیر شیمی آموزش و پرورش + پاسخنامه

اصل سوالات استخدامی خوشه شغلی دبیر شیمی آموزش و پرورش + پاسخنامه

اصل سوالات دفترچه استخدامی دبیر شیمی شیمی فیزیک ۱ و ۲ + پاسخنامه

اصل سوالات دفترچه استخدامی دبیر شیمی شیمی معدنی ۱ و ۲+ پاسخنامه

اصل سوالات دفترچه استخدامی دبیر شیمی شیمی آلی ۱ ، ۲ و۳ + پاسخنامه

اصل سوالات دفترچه استخدامی دبیر شیمی شیمی تجزیه ۱ ، ۲ و دستگاهی+ پاسخنامه

 

 

بسته دوم : بخش تخصصی سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش :

۱۴۰سوال تخصصی استخدامی دبیری شیمی به همراه پاسخ نامه

۲۹۹سوال تخصصی استخدامی طیف سنجی به همراه پاسخ نامه

۱۶۰سوال تخصصی استخدامی دبیری شیمی آموزش و پرورش شیمی فیزیک ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه

۱۸۸سوال تخصصی استخدامی دبیری شیمی آموزش و پرورش شیمی معدنی ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه

۵۴۰سوال تخصصی استخدامی دبیری شیمی آموزش و پرورش شیمی آلی ۱ به همراه پاسخ نامه

۳۶۰سوال تخصصی استخدامی دبیری شیمی آموزش و پرورش شیمی آلی ۲ به همراه پاسخ نامه

۴۴۰سوال تخصصی استخدامی دبیری شیمی آموزش و پرورش شیمی آلی ۳ – به همراه پاسخ نامه

۴۳۰سوال تخصصی استخدامی دبیری شیمی آموزش و پرورش شیمی تجزیه ۱ به همراه پاسخ نامه

۳۳۰سوال تخصصی استخدامی دبیری شیمی آموزش و پرورش شیمی تجزیه ۲ به همراه پاسخ نامه

۴۳۴سوال تخصصی استخدامی دبیری شیمی آموزش و پرورش شیمی تجزیه دستگاهی به همراه پاسخ نامه

 

 

فایل نودونه تنها وبسایت ارائه دهنده سوالات نخصصی دبیر شیمی با ضمانت است
آیا مجموعه با این کیفیت برای آزمون استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش سراغ دارید؟

 

 

بسته سوم : نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش ( به همراه پاسخ نامه)

۲۷۷ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه دبیری شیمی آموزش و پرورش

۵۴۳ سوال استخدامی معارف اسلامی+ پاسخنامه دبیری شیمی آموزش و پرورش

۲۹۹ سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه دبیری شیمی آموزش و پرورش

۳۲۲ سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه دبیری شیمی آموزش و پرورش

۳۵۰ سوال استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی + پاسخنامه دبیری شیمی آموزش و پرورش

۵۹۴ سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) + پاسخنامه دبیری شیمی آموزش و پرورش

۴۵۰ سوال استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی + پاسخنامه دبیری شیمی آموزش و پرورش

 

 

بسته چهارم : دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های گذشته ( به همراه پاسخ نامه)

۱۰۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر شیمی مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۹
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر شیمی مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۶
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر شیمی مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۴

 

 

بسته پنجم : مجموعه ویژه جهت آزمون استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش :

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون فراگیر خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون فراگیر برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰B برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰D برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون فراگیر اموزش و پرورش گروه چهارم ۶۰۰A برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

 

 

 

بسته ششم : جزوات دروس عمومی و تخصصی آزمون استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷) :

جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر شیمی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر شیمی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی فن آوری اطلاعات دبیر شیمی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی زبان انگلیسی (عمومی) دبیر شیمی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی گرامر زبان انگلیسی دبیر شیمی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی لغات زبان انگلیسی دبیر شیمی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی سند چشم انداز ۲۰ ساله

جزوه استخدامی خلاصه درس شیمی دبیر شیمی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی خلاصه درس فیزیک دبیر شیمی آموزش و پرورش

 

 

 

بسته هفتم : جزوات دروس عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷) :

مجموعه ویژه سوالات اصل دفترچه آزمون استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش ۸۹ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶

این مجموعه شامل اصل سوالات استخدامی ادوار گذشته دبیر شیمی آموزش و پرورش سالهای ۸۹تا۹۶ میباشد و هیچ سوال غیر استانداردی وجود ندارد و شامل دروس زیر میباشد.

اصل سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر شیمی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی معارف اسلامی دبیر شیمی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر شیمی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی دبیر شیمی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی اطلاعات عمومی دبیر شیمی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی دانش اجتماعی و حقوق اساسی دبیر شیمی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) دبیر شیمی آموزش و پرورش

 

اصل سوالات استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی دبیر شیمی آموزش و پرورشاین مجموعه سوالات عمومی توسط تیم متخصصین فایل نودونه با استفاده از تجربیات داوطلبان آزمون های قبل آموزش و پرورش تهیه شده و پیشنهاد می نماییم این بسته سوالات حتما مورد مطالعه قرار دهید.

نمونه سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش که فایل نودونه برای شما داوطلبان این آزمون آماده نموده کامل ترین و مناسب ترین انتخاب از نظر محتوا،تعداد نمونه سوال در بخش های عمومی و تخصصی می باشد. آزمون استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش داوطلبان خاص خود را دارد با تعداد بالا ، از همین جا به تمام داوطلبانی که قصد پیشروی از رقبا را دارند اعلام می داریم که برای تحقق این هدف یعنی موفقیت در آزمون استخدامی منابعی کامل و خوب را تهیه کنید چون انجام این عمل راه را هموار می کند و تیم فایل نودونه برای تحقق هرچه بیشتر این هدف کامل ترین نمونه سوالات را در اختیار شما قرار می دهد و فرصت دریافت این مجموعه کامل را به هیچ شکلی از دست ندهید.
نمونه سوالات فوق تماما از مهم ترین نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر شیمی آموزش و پرورش بوده و فایل نودونه دریافت مجموعه فوق را به شما دبیر آینده شیمی کشور پیشنهاد می کند و آرزو می کنیم در آزمون پیش رو با تمام قدرت شرکت نموده و موفق گردید.نکته مهم : این مجموعه که با عنوان سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش خدمت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ارائه می شود شامل تمامی موارد مهم برای آمادگی شما می باشد.

فایل نودونه اعتبار خودش را در کیفیت کار می بیند و تمامی نکات در تدارک این مجموعه رعایت شده است.

 

—————————————————–

با داشتن منابع آزمون استخدامی قبولی خود را تضمین کنید ***********

——————————————————

هر آنچه را که فکرش را می کنید برای شما در این بسته قرار داده ایم تا شما با خیالی آسوده بتوانید این بسته را بدون هیچ تردیدی دریافت و به مطالعه آن بپردازید.

بزگترین وب سایت استخدامی کشور سایت فایل۹۹  بسته فوق را برای قبولی در آزمون استخدامی سال ۹۷ برای آموزش و پرورش  تهیه نموده که داوطلبان گرامی با نحوه طراحی  سوالات استخدامی  آشنا شده و  قبولی خود را تضمین کنند .

—————————————————————————————

پرداخت آنلاین با تمام کارت های بانکی  ( پشتیبانی فایل نودونه : ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ )

>> دانلود سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش<<<

پرداخت آنلاین و دانلود فوری
( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و لینک دانلود به ایمیلتون هم فرستاده می شود )
( پشتیبانی فایل۹۹) ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸
   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان فایل 99 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.

خرید و دانلود آنی