دانلود سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

دانلود سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

فایل۹۹ مجموعه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷ آموزش و پرورش را برای شما داوطلبان محترم اماده کرده است که در بردارنده مواد عمومی و تخصصی و ادوار گذشته اموزش و پرورش می باشد

اگر قصد موفقیت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را دارید این مجموعه کامل را حتما دانلود کنید .

با دانلود این مجموعه سوالات کامل آزمون استخدامی دبیری جغرافیا آموزش و پرورش خود را نسبت به دیگر رقبا به آمادگی کامل برسانید تا قبولی خود را در این آزمون تضمین کنید.

 

دانلود سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷ آموزش و پرورش

سوالات استخدامی عمومی و تخصصی آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷

دانلود سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷

مواد آزمون عمومی شامل :

۱-فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه icdl )*ریاضی و آمار مقدماتی*زبان و ادبیات فارسی*معارف اسلامی*زبان انگلیسی عمومی*اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی*هوش و توانمندی های عمومی

 

منابع ازمون تخصصی آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷

موادی که در آزمون آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷ جزو تخصصی ها هستند :

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت *روان شناسی پرورشی*روان شناسی رشد*روش ها و فنون تدریس*اندازه گیری،سنجش و ارزیابی آموزشی

نمونه سوالات استخدامی تخصصی آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷

سوالات عمومی + سوالات تخصصی + اصل دفترچههای سازمان سنجش

 

>>> 999 سوال تخصصی آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷ در دروس زیر<<<

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت *روان شناسی پرورشی*روان شناسی رشد*روش ها و فنون تدریس*اندازه گیری،سنجش و ارزیابی آموزشی

۱۱۹ سوال استخدامی تخصصی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷+ پاسخنامه

۲۴۰ سوال استخدامی تخصصی روان شناسی پرورشی آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷ + پاسخنامه

۱۷۰ سوال استخدامی تخصصی روان شناسی رشد آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷ + پاسخنامه

۲۴۰ سوال استخدامی تخصصی روش ها و فنون تدریس آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷ + پاسخنامه

۲۳۰ سوال استخدامی تخصصی اندازه گیری،سنجش و ارزیابی آموزشی آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷ + پاسخنامه

 

>>>دفترچه سوالات استخدامی عمومی استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ با پاسخنامه <<<

مجموعه ۱۰۰ سوال عمومی اصل دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال۹۵

۱۳ سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL ) اموزش و پرورش سال۹۵ + پاسخنامه

۱۲ سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی اموزش و پرورش سال۹۵ + پاسخنامه

۱۳ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی اموزش و پرورش سال۹۵ + پاسخنامه

۱۳ سوال استخدامی معارف اسلامی اموزش و پرورش سال۹۵ + پاسخنامه

۱۲ سوال استخدامی زبان انگلیسی اموزش و پرورش سال۹۵ + پاسخنامه

۱۲ سوال استخدامی اطلاعات عمومی – دانش اجتماعی و حقوق اساسی اموزش و پرورش سال۹۵ + پاسخنامه

۲۵ سوال استخدامی هوش و توانمندی های عمومی اموزش و پرورش سال۹۵ + پاسخنامه

 

>>>دفترچه سوالات استخدامی عمومی آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها ) سال ۱۳۸۴ با پاسخنامه ( ۶۰ سوال ) <<<

مجموعه ۶۰ سوال عمومی اصل دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال۸۴

۱۰ سوال استخدامی معارف اسلامی اموزش و پرورش سال۸۴ + پاسخنامه

۱۰ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی اموزش و پرورش سال۸۴ + پاسخنامه

۱۰ سوال استخدامی روش و فنون تدریس اموزش و پرورش سال۸۴ + پاسخنامه

۱۰ سوال استخدامی روانشناسایی تربیتی اموزش و پرورش سال۸۴ + پاسخنامه

۱۰ سوال استخدامی سنجش و اندازه گیری اموزش و پرورش سال۸۴ + پاسخنامه

۱۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی اموزش و پرورش سال۸۴ + پاسخنامه

 

>>>دفترچه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها ) سال ۱۳۸۶ با پاسخنامه (۶۰ سوال) <<<

مجموعه ۶۰ سوال عمومی اصل دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال۸۶

۱۵ سوال استخدامی معارف اسلامی اموزش و پرورش سال۸۶ + پاسخنامه

۱۰ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی اموزش و پرورش سال۸۶ + پاسخنامه

۱۵ سوال استخدامی علوم سیاسی اموزش و پرورش سال۸۶ + پاسخنامه

۱۵ سوال استخدامی ریاضیات و هوش اموزش و پرورش سال۸۶ + پاسخنامه

۵ سوال استخدامی زبان انگلیسی اموزش و پرورش سال۸۶ + پاسخنامه

 

>>>دفترچه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها ) سال ۱۳۸۹ با پاسخنامه <<<

مجموعه ۱۰۰ سوال عمومی اصل دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال۸۹

۲۰ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی اموزش و پرورش سال۸۹ + پاسخنامه

۲۰ سوال استخدامی معارف اسلامی اموزش و پرورش سال۸۹ + پاسخنامه

۱۵ سوال استخدامی اطلاعات عمومی اموزش و پرورش سال۸۹ + پاسخنامه

۱۵ سوال استخدامی ریاضیات و هوش اموزش و پرورش سال۸۹ + پاسخنامه

۱۵ سوال استخدامی کامپیوتر اموزش و پرورش سال۸۹ + پاسخنامه

۱۵ سوال استخدامی زبان انگلیسی اموزش و پرورش سال۸۹ + پاسخنامه

 

مجموعه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور شامل:

۱۴۴۰ سوال فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL ) آزمون فراگیر + پاسخنامه ( سازمان سنجش)

۹۰۰ سوال ریاضی و آمار مقدماتی آزمون فراگیر + پاسخنامه( سازمان سنجش)

۹۷۸ سوال زبان و ادبیات فارسی آزمون فراگیر + پاسخنامه( سازمان سنجش)

۸۰۷ سوال معارف اسلامی آزمون فراگیر + پاسخنامه ( سازمان سنجش)

۸۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی آزمون فراگیر + پاسخنامه ( سازمان سنجش)

۸۰۰ سوال اطلاعات عمومی – دانش اجتماعی و حقوق اساسی آزمون فراگیر + پاسخنامه ( سازمان سنجش )

۷۳۰ سوال هوش و توانمندی های عمومی آزمون فراگیر + پاسخنامه( سازمان سنجش)

 

بسته هدیه

۶۰ سوال اصل دفترچه سوالات اختصاصی آموزگار ابتدایی سال۸۹

سوالات تخصصی اموزگار ابتدایی آموزش و پرورش (آزمون سال ۸۹)

این مجموعه سوال شامل اصل دفترچه تخصصی آزمون سال ۸۹ آموزش و پرورش میباشد

سوالات تخصصی اموزگار ابتدایی (شامل ۶۰ سوال تخصصی بدون پاسخنامه) در اختیار شما قرار میگیرد

مجموعه کامل سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی کد ۲۵۱۷ به همراه پاسخ نامه کامل

این مجموعه بهترین انتخاب برای داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش و آموزگار ابتدایی

کد ۲۵۱۷ می باشد و ما اعتقاد داریم با مطالعه این نمونه سوالات شما داوطلب گرامی می توانید

به مرز بالایی از آمادگی رسیده و استخدام شوید…..

 

دانلود سوالات استخدامی عمومی و تخصصی آموزگار ابتدایی کد۲۵۱۷

 

 

 

پرداخت آنلاین و دانلود فوری
( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و لینک دانلود به ایمیلتون هم فرستاده می شود )
( پشتیبانی فایل نودونه) ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان فایل 99 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.

خرید و دانلود آنی