دانلود سوالات استخدامی آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف

دانلود سوالات استخدامی آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف

سوالات استخدامی آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف ( کاملترین بسته در اینترنت )

 

این بسته شامل مجموع تستهای دروس  تخصصی  استخدامی قضات شوراهای حل اختلاف  و  حقوق  میباشد  که

برای آزمونهای استخدامی تنظیم شده و با توجه به هزاران درخواست توسط کاربران  و متقاضیات آزمون استخدام قضات

در سایت استخدام ۲۰  بارگزاری  و بروز رسانی گردیده است  :

جهت مشاهده شرایط ثبت نام وتاریخ آزمون در سایت سازمان سنجش کلیک کنید

مواد امتحانی و ضرایب ( داوطلبان دانشگاهی )

استعداد شغلی- ۳۰ سوال – ضریب ۲

حقوق مدنی – ۲۰ سوال – ضریب ۳

حقوق تجارت – ۲۰ سوال – ضریب ۱

آئین دادرسی مدنی و شورای حل اختلاف – ۲۰ سوال – ضریب ۳

حقوق جزای عمومی و اختصاصی – ۲۰ سوال – ضریب ۲

آئین دادرسی کیفری – ۲۰ سوال – ضریب ۲

 

بسته کامل سوالات استخدامی داوطلبین دانشگاهی آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف

۳۲۵ سوال استخدامی استعداد شغلی + شورای حل اختلاف  با پاسخنامه


۱۴۰ سوال استخدامی حقوق مدنی  + شورای حل اختلاف  با پاسخنامه


۳۵۰ سوال استخدامی حقوق تجارت   + شورای حل اختلاف  با پاسخنامه


۳۲۹ سوال استخدامی آئین دادرسی مدنی   + شورای حل اختلاف  با پاسخنامه

۱۰۲۰ سوال استخدامی حقوق جزای عمومی و اختصاصی   + شورای حل اختلاف  با پاسخنامه


۲۵۶ سوال استخدامی
آئین دادرسی کیفری   + شورای حل اختلاف  با پاسخنامه

==========================================================

>>>دفترچه سوالات استخدامی تخصصی داوطلبین دانشگاهی  آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف<<<

==========================================================

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی قضات در سال ۹۵ شامل: (۱۴۰ سوال + پاسخنامه)

۳۰ تست حقوق مدنی آزمون قضاوت سال ۹۵ + پاسخ نامه


۲۰ تست حقوق تجارت
آزمون قضاوت سال ۹۵ + پاسخ نامه

۲۰  تست آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
آزمون قضاوت سال ۹۵ + پاسخ نامه

۲۵ تست آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری
آزمون قضاوت سال ۹۵ + پاسخ نامه

۴۵ تست حقوق جزای عمومی
آزمون قضاوت سال ۹۵ + پاسخ نامه

==========================================================

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی قضات در سال ۹۲ شامل:(۱۸۰ سوال + پاسخنامه)

۱۵ تست حقوق اساسی  آزمون قضاوت سال ۹۲ + پاسخ نامه


۲۵ تست حقوق مدنی آزمون قضاوت سال ۹۲ + پاسخ نامه

۲۰ تست حقوق تجارت آزمون قضاوت سال ۹۲ + پاسخ نامه

۲۰ تست آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی آزمون قضاوت سال ۹۲ + پاسخ نامه


۲۰ تست آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری آزمون قضاوت سال ۹۲ + پاسخ نامه

۲۰ تست حقوق جزای عمومی  آزمون قضاوت سال ۹۲ + پاسخ نامه


۲۰ تست حقوق جزای خصوصی آزمون قضاوت سال ۹۲ + پاسخ نامه

۲۰ تست فقه آزمون قضاوت سال ۹۲ + پاسخ نامه

۲۰ تست اصول فقه آزمون قضاوت سال ۹۲ + پاسخ نامه

==========================================================

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی قضات در سال ۹۱ شامل:(۱۷۱ سوال + پاسخنامه)


۶تست حقوق اساسی  آزمون قضاوت سال ۹۲ + پاسخ نامه


۲۵ تست حقوق مدنی آزمون قضاوت سال ۹۱ + پاسخ نامه

۲۰ تست حقوق تجارت آزمون قضاوت سال ۹۱ + پاسخ نامه

۲۰ تست آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی آزمون قضاوت سال ۹۱ + پاسخ نامه

۲۰ تست آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری آزمون قضاوت سال ۹۱ + پاسخ نامه

۲۰ تست حقوق جزای عمومی  آزمون قضاوت سال ۹۱ + پاسخ نامه


۲۰ تست حقوق جزای اختصاصی آزمون قضاوت سال ۹۱ + پاسخ نامه

۲۰ تست متون فقه آزمون قضاوت سال ۹۱ + پاسخ نامه

۲۰ تست اصول فقه آزمون قضاوت سال ۹۱ + پاسخ نامه

==========================================================

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی قضات در سال ۹۰ شامل:(۱۸۰ سوال + پاسخنامه)

سوالات استخدامی آزمون استخدامی قضات سال ۹۰

این بسته مربوط به آزمون استخدامی قضات در سال ۹۰ بهمراه پاسخ نامه شامل دروس عمومی و تخصصی مناسب آزمون استخدامی قضات شورای حل اختلاف سال ۹۶ می باشد:

دروس عمومی:

۱۰ تست زبان و نگارش فارسی  آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه


۱۰ تست
احکام دین آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست
معارف آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۵ تست
خلاقیت و استعداد تحصیلی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

دروس تخصصی:


۱۵تست
آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۵ تست حقوق جزای عمومی  آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه


۱۵ تست
حقوق جزای اختصاصی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۵ تست
آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۵ تست
حقوق مدنی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست
حقوق تجارت آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه


۱۰ تست
حقوق اساسی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست
قواعد فقه آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه


۱۰ تست
اصول فقه آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست
آیات قضایی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست ادبیات عرب  آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

==========================================================

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی قضات در سال ۸۹ شامل:(۱۵۰ سوال + پاسخنامه)

۲۰ تست آیین دادرسی کیفیری  آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه


۲۰ تست آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۲۰ تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۲۰ تست حقوق مدنی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست فقه آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست ادبیات و آیین نگارش  آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه


۱۰ تست حقوق تجارت آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست حقوق ثبت آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست ادبیات عرب آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست حقوق اساسی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

۱۰ تست احکام و معارف اسلامی آزمون قضاوت سال ۹۰ + پاسخ نامه

==========================================================

 

چطور میتونم  بسته جدید آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف رو تهیه کنم؟!

پرداخت آنلاین و دانلود فوری
( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و لینک دانلود به ایمیلتون هم فرستاده می شود )
( پشتیبانی فایل نودونه) ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸


خرید و دانلود آنی