دانلود سوالات استخدامی قوه قضاییه

تیم فایل ۹۹ کاملترین مجموعه سوالات استخدامی قوه قضاییه را منتشر کرد. این مجموعه مناسب برای شرکت در استخدامی های دولتی قوه قضاییه و همچنین برای رشته های حقوق نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سوالات استخدامی را می توانید از وبسایت فایل ۹۹ با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی عالی که با در نظر گرفتن تمامی موارد آزمون معرفی شده اند را دانلود نمایید.

سوالات استخدامی قوه قضاییه وب سایت فایل ۹۹به لحاظ تعداد بالای سوالات استخدامی کاملترین مجموعه سوالات استخدامی می باشد که در اینترنت عرضه شده است.

ما در فایل ۹۹ تمام سعی خود را جهت جمع آوری مجموعه هایی مفید و موثر که در موفقیت شما نقش داشته باشند به خرج داده ایم و شما داوطلبان گرامی می توانید با خیال راحت از مجموعه سوالات استخدامی قوه قضاییه استفاده و تاثیر آنها را به چشم خود ببینید.

 

 

دانلود سوالات استخدامی قوه قضاییه

 

مواد آزمون عمومی استخدامی دیوان محاسبات کشور ( کلیه عناوین شغلی )

 • معارف اسلامی
 • ریاضی و امار مقدماتی
 • زبان انگلیسی – عمومی
 • اطلاعات عمومی (قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور)
 • زبان و ادبیات فارسی و ایین نگارش
 • فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)

 

مواد آزمون تخصصی دیوان محاسبات کشور ( رشته شغلی حسابرس – کد ۳۰۱ )

 • اصول حسابداری
 • اصول حسابرسی
 • حسابداری دولتی
 • قوانین مالی و محاسباتی ( قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات )
 • قانون تجارت
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • کاربرد نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی
 • زبان انگلیسی – تخصصی

 

دانلود سوالات استخدامی دیوان محاسبات

 

دانلود نمونه سوالات استخدامی تخصصی دادیار دیوان محاسبات کشور

۱۵۵ سوال استخدامی آیین دادرسی مدنی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۴۸ سوال استخدامی آیین دادرسی کیفری ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۷۳ سوال استخدامی حقوق جزای عمومی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۷۲ سوال استخدامی حقوق جزای اختصاصی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۴۸ سوال استخدامی حقوق مدنی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۵۳ سوال استخدامی حقوق تجارت ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۵۰ سوال استخدامی حقوق اداری ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۵۳ سوال استخدامی اصول فقه ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۳۲ سوال استخدامی قوانین مالی ومحاسباتی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۲۵ سوال استخدامی زبان انگلیسی تخصصی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

 

دانلود سوالات استخدامی دادیار دیوان محاسبات

 

نمونه سوالات استخدامی عمومی دادیار دیوان محاسبات کشور

۴۸۰ عدد نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۴۱۲ عدد نمونه سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۴۶۴ عدد نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۲۸۰ عدد نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور+ پاسخنامه کلیدی

۴۳۰ عدد نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

۶۳۶ عدد نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL) ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور + پاسخنامه کلیدی

 سوالات عمومی و تخصصی دیوان محاسبات کشور

اصل دفترچه های سوالات استخدامی دیوان محاسبات در سالهای ۸۸و۹۴

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور سال۹۴

اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی حسابرس دیوان محاسبات کشورسال۸۸

اصل دفترچه سوالات تخصصی استخدامی حسابرس دیوان محاسبات کشورسال۸۸

اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی کارشناسی رایانه نرم افزاردیوان محاسبات کشور سال۸۸

اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی کارشناس اداری دیوان محاسبات کشورسال۸۸

اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی کارشناس حقوقی دیوان محاسبات کشور سال۸۸

اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی کارشناسی اقتصادی دیوان محاسبات کشورسال۸۸

 

سوالات استخدامی تخصصی حسابرس دیوان محاسبات کشور

معارف اسلامی

ریاضی و امار مقدماتی

زبان انگلیسی – عمومی

اطلاعات عمومی (قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور)

زبان و ادبیات فارسی و ایین نگارش

فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)

نمونه سوالات استخدامی تخصصی

اصول حسابداری

اصول حسابرسی

حسابداری دولتی

قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزار ی مناقصات)

قانون تجارت

قانون مدیریت خدمات کشوری

کاربرد نرم افزارهای حسابداری وحسابرسی

زبان انگلیسی – تخصصی

 

دانلود سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات

 

سوالات استخدامی کارشناس امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور

مواد آزمون استخدامی کارشناس امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور (تخصصی) :

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

اقتصاد ایران

مالیه عمومی و بودجه ریزی دولتی

زبان انگلیسی – تخصصی

 

محتویات مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور :

۱۰۹ عدد سوال استخدامی اقتصاد خرد ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور به همراه پاسخنامه کلیدی

۸۰ عدد سوال استخدامی اقتصاد کلان ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور به همراه پاسخنامه کلیدی

۸۵ عدد سوال استخدامی اقتصاد ایران ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور به همراه پاسخنامه کلیدی

۸۷ عدد سوال استخدامی مالیه عمومی و بودجه ریزی دولتی ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور به همراه پاسخنامه کلیدی

۲۵ عدد سوال استخدامی زبان انگلیسی تخصصی ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور به همراه پاسخنامه کلیدی

دانلود نمونه سوالات استخدامی لیسانس حقوق

 

۲۳۰ سوال استخدامی حقوق مدنی فولاد مبارکه اصفهان

۱۳۲ سوال استخدامی حقوق تجارت فولاد مبارکه اصفهان

۳۰۸ سوال استخدامی آیین دادرسی مدنی و کیفری فولاد مبارکه اصفهان

۲۲۹ سوال استخدامی حقوق جزاء عمومی و اختصاصی فولاد مبارکه اصفهان

 

سوالات استخدامی حقوق

۴۴۶ سوال تخصصی استخدامی رشته حقوق ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد)

 

مجموعه کاملی از سوالات تخصصی حقوق شامل دروس تخصصی رشته حقوق:

حقوق (مدنی ، تجارت و اداری )

۲۰ سوال حقوق مدنی +جواب

۱۱۰ سوال حقوق تجارت +جواب

۵۷ سوال حقوق اداری +جواب

حقوق جزا ( عمومی و تخصصی )

۱۰۰ سوال حقوق جزا (عمومی) +جواب

۱۰۰ سوال حقوق جزا (تخصصی) +جواب

ایین دادرسی ( مدنی و کیفری )

۸۹ سوال ایین دادرسی مدنی +جواب

۳۰ سوال ایین دادرسی کیفری +جواب

 

دانلود سوالات استخدامی آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف

۲۷۴ نمونه سوال استخدامی استعداد شغلی شوراهای حل اختلاف + پاسخنامه

۱۴۰ نمونه سوال استخدامی حقوق مدنی شوراهای حل اختلاف + پاسخنامه

۳۱۵ نمونه سوال استخدامی حقوق حقوق تجارت شوراهای حل اختلاف + پاسخنامه

۳۲۱ نمونه سوال استخدامی آیین دادرسی مدنی شوراهای حل اختلاف + پاسخنامه

۱۵۹ نمونه سوال استخدامی ایین دادرسی کیفری شوراهای حل اختلاف+ پاسخنامه

۴۵۰ نمونه سوال استخدامی حقوق جزای عمومی و اختصاصی شوراهای حل اختلاف+ پاسخنامه

۵۳ نمونه سوال استخدامی اصول فقه شوراهای حل اختلاف + پاسخنامه

 

 

 

اخبار استخدامی بازدید : 132 بازدید ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ ۰