دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش یکی از آزمون های استخدامی مهم و بزرگ کشور می باشد که با هر بار برگزاری خواهان جذب زیادی از داوطلبان بوده و همیشه این آزمون با استقبال زیادی از شرکت کنندگان روبروست.

تیم فایل نودونه برای داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه کامل سوالات استخدامی آموزش و پرورش را تدارک دیده که می توانید آنرا دریافت و وارد برنامه مطالعاتی خود نمایید تا شاهد قبولی و استخدام خود در این سازمان باشید.

مجموعه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰B دستگاه های اجرایی برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰D دستگاه های اجرایی برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون فراگیر اموزش و پرورش گروه چهارم ۶۰۰A دستگاه های اجرایی برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۶ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۹ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۹۴ به همراه پاسخنامه

دفترچه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها ) سال ۱۳۸۶ با پاسخنامه (۶۰ سوال)

 

مشاهده نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

 

دانلود سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

۱۰۸ سوال استخدامی تخصصی اندیشه اسلامی دبیر معارف اسلامی اموزش و پرورش + پاسخنامه

۱۱۵ سوال استخدامی تخصصی آیین زندگی دبیر معارف اسلامی اموزش و پرورش + پاسخنامه

۵۲ سوال استخدامی تخصصی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه دبیر معارف اسلامی اموزش و پرورش + پاسخنامه

۱۶۸ سوال استخدامی تخصصی علوم و تفسیر قرآن دبیر معارف اسلامی اموزش و پرورش + پاسخنامه

۱۰۱ سوال استخدامی تخصصی احکام و تفسیر دبیر معارف اسلامی اموزش و پرورش + پاسخنامه

 

مشاهده نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

 

دانلود سوالات استخدامی دبیر ادبیات فارسی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر ادبیات فارسی آموزش و پرورش

۱۳۵ سوال استخدامی تخصصی نظم و نثر فارسی دبیر ادبیات فارسی اموزش و پرورش + پاسخنامه

۱۸۰ سوال استخدامی تخصصی کلیات مسائل ادبی ( تاریخ ادبیات – فنون ادبی -عروض و قافیه ، سبک شناسی ) دبیر ادبیات فارسی اموزش و پرورش + پاسخنامه

۱۸۰ سوال استخدامی تخصصی زبان فارسی ( املا – نگارش و ویراش – دستور زبان ) دبیر ادبیات فارسی اموزش و پرورش + پاسخنامه

 

دانلود سوالات استخدامی دبیرشیمی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیرشیمی آموزش و پرورش

۲۰ سوال استخدامی تخصصی شیمی فیزیک ۱ و ۲ دبیرشیمی اموزش و پرورش + پاسخنامه

۵۵ سوال استخدامی تخصصی شیمی معدنی ۱ و۲ دبیرشیمی اموزش و پرورش + پاسخنامه

۸۸ سوال استخدامی تخصصی شیمی آلی ۱ ، ۲ و۳ و طیف سنجی دبیرشیمی اموزش و پرورش + پاسخنامه

۲۷ سوال استخدامی تخصصی شیمی تجزیه ۱ ، ۲ و دستگاهی دبیرشیمی اموزش و پرورش + پاسخنامه

 

مشاهده نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

 

دانلود سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

سوالات عمومی + سوالات تخصصی + اصل دفترچه های سازمان سنجش

۳۰ سوال استخدامی تخصصی جغرافیای شهری دبیر جغرافیا آموزش و پرورش+ پاسخنامه

۳۰ سوال استخدامی تخصصی جغرافیای روستایی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش + پاسخنامه

۳۰ سوال استخدامی تخصصی آب و هواشناسی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش + پاسخنامه

۳۰ سوال استخدامی تخصصی ژئومورفلوژی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش + پاسخنامه

۳۰ سوال استخدامی تخصصی جغرافیای سیاسی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش + پاسخنامه

۳۰ سوال استخدامی تخصصی سنجش از دورو GIS دبیر جغرافیا آموزش و پرورش + پاسخنامه

 

مشاهده نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

 

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر عربی آموزش و پرورش

بسته اول : دفترچه سوالات استخدامی تخصصی دبیر عربی آموزش و پرورش + پاسخنامه

بسته دوم : سوالات تخصصی استخدامی دبیرعربی آموزش و پرورش

بسته سوم : نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش

بسته چهارم : دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های گذشته

بسته پنجم:اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی (فراگیر و اموزش و پرورش)

بسته ششم : جزوات آزمون استخدامی دبیر عربی اموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

بسته هفتم : اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

بسته هشتم : اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش کشور

 

مشاهده نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

 

دفترچه سوالات استخدامی عمومی استخدامی آموزش و پرورش

 

سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL ) اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی معارف اسلامی اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی اطلاعات عمومی – دانش اجتماعی و حقوق اساسی اموزش و پرورش سال۹۵ + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی روش و فنون تدریس اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی روانشناسایی تربیتی اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی سنجش و اندازه گیری اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی علوم سیاسی اموزش و پرورش + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضیات و هوش اموزش و پرورش + پاسخنامه

 

مشاهده نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

 

اخبار استخدامی بازدید : 500 بازدید ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۸ ۰