استخدام شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان

استخدام شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان

بر ۲۰ آذر ماه ۹۷ – شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش) و شرکت عدالت توسعه شمال در نظر دارند برای اجرای قراردادهای با شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در سال جاری نسبت به تامین نیروی حجمی خود در بخشهای اپراتور پست (تانش) و نگهبان (عدالت توسعه شمال) جمعا به تعداد ۱۱۵ نفر مرد، از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرایند بکارگیری نمایند.

شرایط عمومی

۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
۴- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۵- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند
۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۷- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۸- عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت ها
۹- احراز صلاحیت های عمومی و گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط پیمانکار یا مشاور

شرایط اختصاصی

داشتن شرایط سنی حداکثر سن :
۲۷ سال تمام (متولدین بعد از تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۱) برای تمامی متقاضیان نگهبانی
۳۰ سال تمام (متولدین بعد از تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۱) برای تمامی متقاضیان اپراتور پست های ۶۳
۳۲ سال تمام (متولدین بعد از تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۱) برای تمامی متقاضیان کارشناس بهره برداری پست های ۲۳۰ و ۴۰۰
تبصره ۱: برای متقاضیان رشته های شغلی در صورت داشتن خدمت نظام وظیفه به مدت فوق حداکثر ۲ سال اضافه می گردد .
تذکرات:
۱- کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد.
۲- درصد تاثیر آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) جهت رشته های شغلی به قرار زیر می باشد:

رشته شغلی درصد تاثیر
آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی آزمون دانش مهارتی (مصاحبه)
نگهبانی ۵۰ ۵۰
اپراتور پست های ۶۳ ۷۰ ۳۰
کارشناس بهره برداری پست های ۲۳۰ و ۴۰۰ ۷۰ ۳۰

۳- انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که بالاترین نمره آزمون کسب کرده اند، به ترتیب بالاترین نمرات انجام و کارنامه آزمون عمومی و تخصصی تمامی داوطلبان ۳ ماه بعد از روز آزمون در سایت اعلام خواهد شد.
۴- در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در آگهی، در آزمون شرکت نماید ، از ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
۵- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد شرط پذیرفته شدن، احراز امتیاز بالاتر در مراحل آزمون، مصاحبه و گزینش است. ضمناٌ اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذی صلاح به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
توضیح: مهلت ارائه اصل مدارک لازم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه ، و مدرک بومی، به منظور تطبیق مدارک و تکمیل پرونده برای انجام مصاحبه، حداکثر ۵ روز کاری پس از اعلام به پذیرفته شدگان آزمون می باشد.
۶ -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال ( اعلام ) مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت بکارگیری، لغو و بلا اثر می گردد.
تذکر ۱ : بخشی از ظرفیت های تعیین شده به ایثارگران گرانقدر با رعایت شرایط ذیل اختصاص یافته است .
– شرکت در آزمون جهت جذب ایثارگران عزیز با شرکت کنندگان آزاد بصورت یکسان الزامیست .
– شرایط عمومی ایثارگران از لحاظ قد، وزن، سن و …. با افراد عادی برابر می باشد .
– در جذب ایثارگران کسب مجموع نمرات کتبی و مصاحبه ملاک پذیرش می باشد .
– شرایط بومی بودن ایثارگران به همانند سایر داوطلبین بوده و الزامی است .
– تائیدیه ایثارگری افراد شرکت کننده بعد از ثبت نام و درمرحله تائید مدارک آزمون از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان های مازندران و گلستان اخذ گردد.
– شرایط سلامت جسمانی ، روانی و توانایی برای انجام فعالیت های مورد نظر (نگهبانی و اپراتوری ) برای ایثارگران همانند سایر داوطلبان ، الزامی است .
تذکر۲: شرط پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای مشاغل مربوطه می باشد.
تذکر۳: توضیح لازم به ذکر اینکه ملاک انتخاب افراد پذیرفته شده بومی بودن شهرستان مورد تقاضای فعالیت می باشد.
تذکر ۴: شرایط بومی بودن متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید حداقل یکی از موارد ذیل را دارا باشند :
۱- محل تولد داوطلب یا همسر وی ، با محل درخواستی شغل مورد نظر یکی باشد.
۲- حداقل ۳ سال از سنوات تحصیلی داوطلب (در مقطع دبیرستان یا متوسطه ) بصورت متوالی در شهر یا شهرستان مورد تقاضا باشد.
۳- داوطلب یا پدر، یا مادر یا همسر وی حداقل ۴ سال سابقه پرداخت بیمه در شهر مورد تقاضا داشته باشد.
تذکر ۵: ملاک بومی بودن متقاضیان شرکت کننده در آزمون از لحاظ جغرافیائی بر اساس تقسیمات فرمانداری می باشد .
تذکر ۶: پذیرفته شدگان این آزمون هیچگونه ارتباط استخدامی ، قراردادی ،پیمانی و ………. با شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو نخواهد داشت .
تذکر ۷: پذیرفته شدگان پس از بکارگیری در همان محل مشغول بکار می گردند و امکان جابجایی وجود ندارد .
(از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی برخدمت در محل مورد تقاضا اخذ می گردد.)
تذکر ۸: در هر مقطعی از فرآیند جذب مشخص شود که متقاضی بومی نیست از ادامه فرآیند حذف می شود و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .
تذکر ۹: برای شهرهای کجور و انبار الوم علاوه بر شرایط بومی ذکرشده در تذکر ۴ ،متقاضی باید ساکن منطقه فوق نیز باشد.
تذکر۱۰: در صورتی که شرکت در هر مرحله ای صلاح بداند می تواند متقاضی را به یکی از شهرستان های مورد نظر جابجا نماید.
تذکر۱۱: شرایط مشمولین سهمیه ایثارگری :
الف) مشمولین سهمیه (۲۵%)
۱ -همسر و فرزندان ، خواهر و برادر شهداء.
۲ -همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ %و بالاتر.
۳ -همسر و فرزندان آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت .
ب) مشمولین سهمیه ۵%
۱ – رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان .
۲ – فرزندان جانبازان زیر (۲۵%)
۳- آزادگان کمتر از یک سال اسارت.
تذکر ۱۲: از متقاضیان رشته شغلی نگهبانی در مصاحبه تست شرایط آمادگی فیزیکی و جسمانی گرفته می شود .

مواد آزمون:
ردیف رشته شغلی و مواد آزمون ضریب
۱ اپراتور پست ۶۳ توانمندی های عمومی هوش استعداد تحصیلی ۱
زبان عمومی
ICDL
ادبیات فارسی و آئین نگارش
 مدیریت مصرف برق
سوالات آزمون تخصصی تجهیزات پست برق ۱/۵
مدارهای الکتریکی
ایمنی عمومی برق
۲ کارشناس بهره برداری پست های ۲۳۰ و ۴۰۰ توانمندی های عمومی هوش استعداد تحصیلی ۱
زبان عمومی
ICDL
ادبیات فارسی و آئین نگارش
 مدیریت مصرف برق
سوالات آزمون تخصصی تجهیزات پست برق ۱/۵
مدارهای الکتریکی
ماشین های الکتریکی ۲
۳ نگهبان توانمندی های عمومی هوش استعداد تحصیلی ۱
زبان عمومی
ICDL
ادبیات فارسی و آئین نگارش
 مدیریت مصرف برق
سوالات آزمون تخصصی ریاضی عمومی ۱/۵
ایمنی حریق
اصول حفاظت فیزیکی

منابع در سایتهایی به آدرس شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال موجود است.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

اخبار استخدامی بازدید : 418 بازدید ۲۳ آذر, ۱۳۹۷ ۰