تصویر ثابت

برچسب نمونه سوالات استخدامی - نمونه سوالات استخدامی رایگان
X
تبلیغات
رایتل

نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان - استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی

نمونه سوالات استخدامی بانک گردشگری

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک گردشگری-نمونه سوالات استخدامی ادوار گذشته بانک گردشگری-نمونه سوالات تخصصی بانک گردشگری- نمونه سوالات ادوار گذشته بانک گردشگری-دانلود سوالات ازمون استخدامی بانک گردشگری-سوالات استخدامی بانک گردشگری متصدی امور بانکی -دانلود سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانک گردشگری-کتابچه سوالات استخدامی بانک گردشگری- اصل دفترچه سوالات ازمون استخدامی بانک گردشگری


نمونه سوالات استخدامی بانک گردشگری


دانلود سوالات استخدامی بانک گردشگری


بسته سوالات استخدامی بانک گردشگری توسط (بزرگترین سایت استخدامی کشور استخدام 20)تهیه شده و کاملترین بسته موجود در اینترنت می باشد دراین بسته  بیش از 11000 سوال استخدامی عمومی و تخصصی + سوالات دوره قبل آزمون استخدامی بانک گردشگری و سایر بانکها  موجود میباشد.

اگر به دنبال منابع خوبی برای امادگی در این ازمون استخدامی بانک گردشگری هستید حتما این مجموعه را تهیه کنید.


نکته مهم 1: کامل ترین و جامع ترین  مجموعه نمونه سوالات استخدامی بانک گردشگری کشور را از استخدام 20  به همراه کلیه نمونه سوالات تخصصی و عمومی دریافت کنید و قبولی خود را تضمیین کنید .

بسته سوالات استخدامی بانک گردشگری شامل مجموعه سوالات زیر می باشد .


این بسته شامل مجموعه سوالات طبقه بندی شده زیر میباشد:

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فصل اول : سوالات عمومی ازمون ها ی استخدامی بانک گردشگری:

3750 سوال عمومی آزمون استخدامی بانک گردشگری + پاسخنامه

570 سوال زبان و ادبیات فارسی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه


500 سوال احکام و معارف اسلامی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه


530 سوال زبان انگلیسی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه


530 سوال کامپیوتر و مهارت های هفتگانه (ICDL) بانک گردشگری به همراه پاسخنامه


700 سوال دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه


450 سوال هوش و استعداد تحصیلی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه


470 سوال آمار و ریاضی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فصل دوم : سوالات تخصصی ازمون های استخدامی بانک گردشگری:

3907 سوال تخصصی آزمون استخدامی بانک گردشگری + پاسخنامه

1000 سوال دانش علوم بانکی بانک گردشگری + پاسخنامه

1000 سوال اصول حسابداری  بانک گردشگری + پاسخنامه

526 سوال حسابداری دولتی   بانک گردشگری + پاسخنامه

336 سوال حسابداری و بودجه  بانک گردشگری + پاسخنامه

120 سوال حسابرسی  بانک گردشگری + پاسخنامه

300 سوال تئوری مدیریت بانک گردشگری + پاسخنامه

220 سوال اقتصاد خرد و کلان بانک گردشگری + پاسخنامه

155 سوال حسابداری مالی بانک گردشگری + پاسخنامه

250 سوال مدیریت مالی بانک گردشگری + پاسخنامه

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فصل سوم : سوالات ازمون های استخدامی سازمان سنجش کشور:

مجموعه 627 سوال استخدامی سازمان سنجش کشور + پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش در سالهای 93تا95***اصل دفترچه سوالات  عمومی استخدامی سازمان سنجش خرداد ماه94(ازمون فراگیر)+پاسخنامه


115 سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی استخدامی اولین ازمون فراگیر ، خرداد ماه 94
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )


***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی  سازمان سنجش  اسفند ماه94   (ازمون فراگیر)+پاسخنامه


102 سوال استخدامی سازمان سنجش دفترچه سوالات عمومی استخدامی دومین ازمون فراگیر ، اسفند ماه 94
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )


*** اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش ابان  ماه 95  (ازمون فراگیر)+پاسخنامه


100 سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر  ، ابان ماه95
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )


***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش ابان  ماه 95 (اموزش و پرورش)+پاسخنامه


100 سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه95
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )


***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش سال93  (سازمان تامین اجتماعی )+پاسخنامه


105 سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال 93
مواد ازمون (  ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ،شناخت تامین اجتماعی ،  اطلاعات  عمومی  ( اطلاعات سیاسی اجتماعی فرهنگی و مبانی اجتماعی  ،اشنایی مقدماتی با رایانه ICDL)


***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش سال94  (سازمان تامین اجتماعی )+پاسخنامه


105 سوال استخدامی سازمان سنجش دفترچه سوالات عمومی ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال 94

مواد ازمون ( زبان انگلیسی عمومی ، زبان و ادبیات فارسی ،اشنایی مقدماتی با رایانه ،    معارف اسلامی ،شناخت تامین اجتماعی ، اطلاعات  عمومی )$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فصل چهارم : سوالات ازمون های استخدامی ادوار گذشته بانک گردشگری و سایر بانکها :

مجموعه کامل 3650 سوال استخدامی ادوار گذشته بانکها + پاسخنامه

سوالات استخدامی دوره گذشته بانک گردشگری (140 سوال)

سوالات استخدامی بانک اقتصاد نوین (  170سوال+پاسخنامه )

 سوالات استخدامی بانک کشاورزی  (  230سوال+پاسخنامه )سال-87-88

سوالات استخدامی بانک مسکن  ( 125سوال+پاسخنامه )مقطع دیپلم سال86

 سوالات استخدامی بانک مسکن   ( 325سوال+پاسخنامه )مقطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد سال86

سوالات استخدامی بانک  مهر اقتصاد  (  230سوال+پاسخنامه ) سال87

 سوالات استخدامی بانک ملی   (  105سوال+پاسخنامه ) سال 86

 سوالات استخدامی بانک ملت  (  105سوال+پاسخنامه ) مقطع کاردانی و کارشناسی

سوالات استخدامی بانک رفاه کارگران  (  150سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال 86-87

سوالات استخدامی بانک رفاه  کارگران (  215سوال+پاسخنامه ) مقطع کاردانی و کارشناسی سال 86-87

سوالات استخدامی بانک صادرات ایران  (  100سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال 87

سوالات استخدامی بانک صادرات ایران  (  240سوال+پاسخنامه ) مقطع کاردانی  سال 87

 سوالات استخدامی بانک صادرات ایران  (  240سوال+پاسخنامه ) مقطع کارشناسی سال 87

سوالات استخدامی بانک سپه (  90سوال+پاسخنامه ) مقطع کارشناسی و بالاتر  سال93

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه (  90سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال87

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه (  235سوال+پاسخنامه ) مقطع کارشناسی و بالاتر  سال87

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت  (  150سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال 86

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت  (  560سوال+پاسخنامه ) مقطع  کاردانی و کارشناسی سال 86

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت  (  150سوال+پاسخنامه ) مقطع کارشناسی ارشد و دکترا 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

فصل پنجم : جزوات استخدامی برتر ازمون های استخدامی بانکها :

بسته هدیه  جزوات و خلاصه دروس در مباحث زیر:+++جزوه استخدامی دانش علوم بانکی


+++جزوه استخدامی زبان تخصصی حسابداری


++++جزوه زبان انگلیسی ویژه امادگی آزمون های استخدامی


+++جزوه استخدامی سند چشم انداز 20 ساله


+++جزوه مصاحبه استخدامی احکام و عقیدتی


+++جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی


+++جزوه استخدامی اقتصاد خرد و کلان
>>>نمونه سوالات استخدامی عمومی و تخصصی بانک گردشگری <<<


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


مدیریت فایل نودنه ضامن خرید شماست09302455740


(((((قیمت: 18950 تومان)))))تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 شهریور 1396 ساعت 08:19 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 96نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 96


بسته کامل 3632 سوال تخصصی استخدامی


دانشگاه های علوم پزشکی + جزوات ویژه


سایت استخدام 20  به عنوان بزرگترین  سایت دانلود سوالات استخدامی کشور در راستای آشنایی داوطلبان گرامی با نحوه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ، نمونه سوالات تخصصی  ادوار گذشته  را در یک بسته بی نظیر و کامل منتشر کرده است.
شما با مطالعه ای مجموعه در اولین گام با مهمترین و کلیدی ترین سوالات  تخصصی آزمون استخدامی دانشگاههای  علوم پزشکی آشنا خواهید شد.
این مجموعه کامل شامل مجموعه سوالات تخصصی زیر است :1342 سوال استخدامی  پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


200 سوال اصول اپیدمیولوژِی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


200 سوال آناتومی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


200 سوال بهداشت عمومی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


195 سوال بیماری داخلی عفونی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


200 سوال بیماری داخلی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


176 سوال بیماریهای داخلی،عفونی،روانپزشکی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


119 سوال بیماریهای کودکان  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


200 سوال جراحی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


200 سوال روانپزشکی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


200 سوال فارماکولوژی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


200 سوال فیزیولوژِی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


200 سوال هماتولوژِی  دانشگاههای علوم پزشکی سال 96  + پاسخنامه


بسته هدیه شامل جزوات زیر:

نکات کلیدی - درس بهداشت مادران و نوزادان

نکات کلیدی - درس پرستاری داخلی و جراحی

نکات کلیدی - درس پرستاری کودکان

نکات کلیدی - درس روان پرستاری


۱-لینک دانلود سوالات  بلافاصله پس از پرداخت مبلغ محصول به شما نمایش داده می شود .

۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است قیمت :38900تومانتاریخ ارسال: جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 15:40 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی شرکت دریای طلایی کیش سال ۹۶
نمونه سوالات استخدامی  شرکت دریای طلایی کیش سال ۹۶و- مواد و ضرایب امتحانی آزمون:
۱. هوش و استعداد شغلی (ضریب ۲)
۲. زبان انگلیسی – عمومی (ضریب۱)
۳. ریاضیات (ضریب ۱)
۴. فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) (ضریب ۱)
۵. مکانیک موتور های دیزلی (ضریب ۱)


فصل اول : دانلود سوالات استخدامی  شرکت دریای طلایی کیش + پاسخ نامه


390 سوال هوش و استعداد شغلی  شرکت دریای طلایی کیش + پاسخنامه


322 سوال زبان انگلیسی عمومی   شرکت دریای طلایی کیش + پاسخنامه


450 سوال ریاضیات  شرکت دریای طلایی کیش + پاسخنامه


538 سوال  فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L)  شرکت دریای طلایی کیش + پاسخنامه


100 سوال تشریحی مکانیک موتور های دیزلی  شرکت دریای طلایی کیش + پاسخنامه


۱-لینک دانلود سوالات  بلافاصله پس از پرداخت مبلغ محصول به شما نمایش داده می شود .

۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است قیمت :19700 تومانتاریخ ارسال: چهارشنبه 8 شهریور 1396 ساعت 08:21 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی مهندسی متالوژی ذوب آهن پاسارگاد


نمونه سوالات استخدامی مهندسی متالوژی  ذوب آهن پاسارگادنمونه سوالات استخدامی مهندسی متالوژی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد


اگر قصد دارید در مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد  استخدام شوید، باید خود را برای آزمون های استخدامی آن آماده کنید

سایت استخدام 20  مجموعه سوالات  تخصصی ، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد  را در یک پکیج ارزشمند گردآوری کرده است.

بسته سوالات استخدامی  مهندسی متالوژی  مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد  کاملترین بسته سوالات در اینترنت میباشد که شامل مجموعه سوالات تخصصی  می باشد  که کلید  موفقیت شما  در آزمون استخدامی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد  می باشد .

با مطالعه این فایل ها، گام بزرگی به سوی استخدام شرکت نفت نزدیک می شوید و می توانید به راحتی از پس آزمون عمومی استخدامی آن بر بیایید.
مواد آزمون تخصصی:

۱. علم مواد  ۲. استخراج  ۳. خواص فیزیکی ۴. خواص مکانیکی ۵. ترمودینامیک

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

بسته کامل: سوالات تخصصی مهندسی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد شامل سوالات زیر است:


155 سوال استخدامی علم مواد + پاسخنامه


60 سوال استخدامی استخراج + پاسخنامه


89 سوال استخدامی خواص فیزیکی + پاسخنامه


80 سوال استخدامی خواص مکانیکی + پاسخنامه


351 سوال استخدامی ترمودینامیک + پاسخنامه1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول  را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های سایت  فایل نودونه به صورت فایل دانلودی می باشند و به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


(((((قیمت: 31900 تومان)))))تاریخ ارسال: دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 21:50 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی سوزنبانی مشاغل ریلی


نمونه سوالات استخدامی سوزنبانی مشاغل ریلی


این پکیج ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده داوطلبان شغل سوزنبانی، در آزمون استخدامی راه اهن-مشاغل ریلی می باشد.مواد آزمون تخصصی


مبانی ریاضی - مبانی فیزیک - مبانی کامپیوتر - مبانی برق و الکترونیک سوالات استخدامی سوزنبانی مشاغل ریلی


بسته سوالات استخدامی سوزنبانی مشاغل ریلی


621 سوال مبانی ریاضی سوزنبانی مشاغل ریلی + پاسخ نامه


33 سوال مبانی فیزیک سوزنبانی مشاغل ریلی + پاسخ نامه


415 سوال مبانی کامپیوتر سوزنبانی مشاغل ریلی + پاسخ نامه


28 سوال مبانی برق و الکترونیک سوزنبانی مشاغل ریلی + پاسخ نامه


--------------------------------------------------------------------------

 

۱-لینک دانلود سوالات  بلافاصله پس از پرداخت مبلغ محصول به شما نمایش داده می شود .

۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است قیمت :30800 تومان


تاریخ ارسال: جمعه 27 مرداد 1396 ساعت 08:28 0 نظر

مجموعه کامل سوال تخصصی کارشناس ثبت اسناد و املاک (کد 3256)


 سولات استخدامی  تخصصی کارشناس ثبت اسناد و املاک (کد 3256)


بسته کامل سوالات تخصصی کارشناس ثبت اسناد و املاک کشور شامل 600 سوال تخصصی که برای اولین بار توسط وب سایت استخدام 20 منتشر شد و در هیچ سایت دیگری وجود ندارد هم اکنون میتونید با دانلود این فایل قبولی خود را تضمیین کنید .
دانلود نمونه سوالات استخدامی  کارشناس ثبت اسناد و املاک (کد 3256)


ب) مواد آزمون تخصصی کارشناس  ثبت اسناد و املاک (کد 3256) شامل :


1-قانون مدنی

2-قانون تجارت

3-قانون ثبت اسناد و املاک

4-قانون دفاتر اسناد رسمی

5-قانون امور حسبی

6-قانون اجرای احکام مدنی

7-آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا


+++++دانلود سوالات تخصصی  کارشناس  ثبت اسناد و املاک (کد 3256)  + پاسخ نامه49 سوال استخدامی قانون مدنی ( ثبت اسناد و املاک کشور) + پاسخنامه


240 سوال استخدامی قانون تجارت (ثبت اسناد و املاک کشور) + پاسخنامه


60 سوال استخدامی قانون ثبت اسناد و املاک (ثبت اسناد و املاک کشور) + پاسخنامه


75 سوال استخدامی قانون دفاتر اسناد رسمی (ثبت اسناد و املاک کشور) + پاسخنامه


60 سوال استخدامی قانون امور حسبی (ثبت اسناد و املاک کشور) + پاسخنامه


60 سوال استخدامی قانون اجرای احکام مدنی (ثبت اسناد و املاک کشور) + پاسخنامه


60 سوال استخدامی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (ثبت اسناد و املاک کشور) + پاسخنامه


۱-لینک دانلود سوالات  بلافاصله پس از پرداخت مبلغ محصول به شما نمایش داده می شود .

۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است قیمت :38900 تومان
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 17:41 0 نظر

سوالات استخدامی ادوار گذشته آموزش و پرورش


نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش


دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش


سایت استخدام 20 بسته  بزرگترین مرجع دانلود سوالات استخدامی کشور کاملترین منبع را برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96 منتشر کرده است هم اکنون میتوانید با دانلود این مجموعه ارزشمند قبولی خود را تضمین کنید .


این بسته شامل :اصل سوالات استخدامی  ادوار گذشته  آموزش و پرورش و سازمان سنجش میباشد و همه سوالات استخدامی فراگیر  1و2و3 و اخرین دوره آزمون استخدامی آموزش پرورش دی ماه سال 1395 در ان موجود میباشد.

با داشتن این منابع دیگر به جستجوی هیچ نمونه سوالی نیاز ندارید .


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%دفترچه سوالات استخدامی سومین ازمون فراگیر آموزش و پرورش آبان ماه 95 با پاسخ نامه


دفترچه سوالات استخدامی سومین ازمون فراگیر آبان ماه 95 با پاسخ نامه


دفترچه سوالات استخدامی دومین ازمون فراگیر اسفند ماه94  با پاسخ نامه


دفترچه سوالات استخدامی  اولین ازمون فراگیر خردادماه 94 با پاسخ نامه


دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 84 با پاسخ نامه


دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 86 با پاسخ نامه


دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 89 با پاسخ نامه


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


دفترچه سوالات تخصصی آموزش و پرورش در سال 89


  شامل نمونه سوالات رشته های زیر می باشد (بدون پاسخ نامه)


سوالات هنر آموز حسابداری – سوالات هنر آموز کامپیوتر – سوالات کارشناس فناوری (IT) – سوالات هنر آموز تأسیسات – سوالات هنر آموز صنایع نساجی – سوالات کارشناس امور حقوقی – سوالات آموزگار دوره ابتدایی – سوالات مشاور تحصیلی – سوالات کارشناس آمار – سوالات هنر آموز ماشین های کشاورزی – سوالات هنر آموز صنایع چوب – سوالات هنر آموز نقشه برداری – سوالات هنر آموز نقشه کشی معماری – سوالات هنر آموز صنایع غذایی – سوالات هنر آموز مکانیک خودرو – سوالات هنر آموز متالوژی – سوالات هنر آموز معدن – سوالات هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری – سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی – سوالات هنر آموز طراحی و دوخت – سوالات دبیر ورزش – سوالات هنر آموز گرافیک – سوالات هنر آموز الکترونیک – سوالات نقشه کشی عمومی (صنعتی) – سوالات هنر آموز صنایع سرامیک – سوالات هنر آموز چاب – سوالات هنر آموز امور دامی – سوالات هنر آموز ساختمان – سوالات هنر آموز ساخت و تولید – سوالات هنر آموز زراعی و باغی – سوالات هنر آموز صنایع شیمیایی


  دفترچه سوالات تخصصی آموزش و پرورش سال ۸۹ که تفکیک شده بوده و مطالعه آن برای داوطلبان بسیار مهم می باشد


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

بسته هدیه شامل جزوات زیر :


+++جزوه استخدامی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران


+++جزوه استخدامی احکام1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول  را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های سایت  فایل نودونه به صورت فایل دانلودی می باشند و به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


(((((قیمت: 19700 تومان)))))
تاریخ ارسال: یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 14:35 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی عمومی و تخصصی حسابداری شرکت نفت

نمونه سوالات استخدامی عمومی و تخصصی شرکت نفت, نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت + هدیه سوالات تخصصی شرکت نفت,دانلود رایگان سوالات استخدامی شرکت نفت ,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت,سوالات استخدامی تسخصصی شرکت نفت,کتاب استخدامی شرکت نفت - کتاب استخدامی شرکت نفت,منابع ازمون استخدامی شرکت نفت,دانلود کتاب استخدامی شرکت نفت ,دانلود کتابچه استخدامی شرکت نفت ,دانلود رایگان سوالات استخدامی مهندسی شیمی,منابع استخدامی شرکت نفت 96,سوالات استخدامی ادوار گذشته شرکت نفت ,نمونه سوالات استخدامی  حسابداری شرکت نفت


اگر قصد دارید در شرکت نفت استخدام شوید، باید خود را برای آزمون های استخدامی آن آماده کنید..................................

سایت استخدام 20  مجموعه سوالات  تخصصی ، عمومی و ادوار گذشته  آزمونهای استخدامی  حسابداری شرکت نفت و شرکت های وابسته آن را در یک پکیج ارزشمند گردآوری کرده است.

بسته سوالات استخدامی حسابداری شرکت نفت کاملترین بسته سوالات در اینترنت میباشد که شامل مجموعه سوالات تخصصی ، عمومی و ادوار گذشته می باشد  که کلید  موفقیت شما  در آزمون استخدامی شرکت نفت می باشد .

تمامی سوالات این بسته کامل با پاسخ نامه می باشد سوالات ادوار گذشته این  بسته  دقیقا همان سوالاتی است که در دوره های قبلی استخدامی شرکت ملی نفت ایران، از داوطلبان پرسیده شده است و با مطالعه آن ها می توانید گام مهمی در جهت موفقیت در این آزمون استخدامی بردارید.

با مطالعه این فایل ها، گام بزرگی به سوی استخدام شرکت نفت نزدیک می شوید و می توانید به راحتی از پس آزمون عمومی استخدامی آن بر بیایید.

فصل اول : سوالات تخصصی حسابداری شرکت نفت  شامل سوالات زیر است:

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


195 سوال استخدامی حسابداری مالی + پاسخنامه


390 سوال استخدامی حسابداری صنعتی + پاسخنامه


324 سوال استخدامی حسابرسی + پاسخنامه


450 سوال استخدامی ریاضی و آمار + پاسخنامه


375 سوال استخدامی زبان تخصصی + پاسخنامهفصل دوم : سوالات عمومی شرکت نفت شامل سوالات زیر است:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


798سوال  زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه


640 سوال احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه


671 سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه


1111سوال کامپیوتر و مهارت های هفتگانه (ICDL) به همراه پاسخنامه


735 سوال دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی به همراه پاسخنامه


390 سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه پاسخنامه


520 سوال آمار و ریاضی به همراه پاسخنامه


فصل سوم :
نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حسابداری:

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


 60 سوال استخدامی در مباحث حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، ریاضی و آمار


15 سوال استخدامی حسابداری مالی + پاسخنامه


15 سوال استخدامی حسابداری صنعتی + پاسخنامه


15 سوال استخدامی حسابرسی + پاسخنامه


15 سوال استخدامی ریاضی و آمار + پاسخنامه


 100 سوال استخدامی در مباحث حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، ریاضی و آمار ، زبان تخصصی


20 سوال استخدامی حسابداری مالی + پاسخنامه


20 سوال استخدامی حسابداری صنعتی + پاسخنامه


20 سوال استخدامی حسابرسی + پاسخنامه


20 سوال استخدامی ریاضی و آمار + پاسخنامه


20 سوال استخدامی زبان تخصصی  + پاسخنامه 100 سوال استخدامی در مباحث حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، ریاضی و آمار ، زبان تخصصی20 سوال استخدامی حسابداری مالی + پاسخنامه


20 سوال استخدامی حسابداری صنعتی + پاسخنامه


20 سوال استخدامی حسابرسی + پاسخنامه


20 سوال استخدامی ریاضی و آمار + پاسخنامه


20 سوال استخدامی زبان تخصصی + پاسخنامه


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول  را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های سایت  فایل نودونه به صورت فایل دانلودی می باشند و به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


(((((قیمت: 19900 تومان)))))
تاریخ ارسال: جمعه 13 مرداد 1396 ساعت 21:19 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی مهندسی مکانیک شرکت پتروپالایش کنگان


دانلود نمونه سوالات استخدامی مهندسی  مکانیک  شرکت پتروپالایش کنگاننمونه سوالات استخدامی مهندسی مکانیک شرکت پالایش نفت اصفهانتاریخ ارسال: سه‌شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 17:17 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی داروساز (کد3035)نمونه  سوالات استخدامی داروساز (کد3035)منابع آزمون تخصصی داروساز (کد3035):


1-دارو شناسی و سم شناسی

2-فارما سیوتیکس

3-فارماکو گنوزی

4-دارو درمانی بیماری ها


90 سوال استخدامی دارو شناسی و سم شناسی آزمون فراگیر96 با پاسخنامه


35 سوال استخدامی فارما سیوتیکس  آزمون فراگیر96 با پاسخنامه


8 سوال استخدامی فارماکو گنوزی آزمون فراگیر96 با پاسخنامه


48 سوال استخدامی دارو درمانی بیماری ها آزمون فراگیر96 با پاسخنامه۱-لینک دانلود سوالات  بلافاصله پس از پرداخت مبلغ محصول به شما نمایش داده می شود .

۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است قیمت :19900 تومانتاریخ ارسال: دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 14:58 0 نظر

سوالات استخدامی کارشناس امور بندری فراگیر دستگاه های اجرایی


سوالات استخدامی کارشناس امور بندری  فراگیر دستگاه های اجرایی سال1396نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور بندری 2  کد 3294مواد آزمون تخصصی  شامل :


1- اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری


2-اصول خصوصی سازی و قراردادهای تجاری


3-قانون تجارت و مناقصات


4-بازرگانی بین الملل


         دانلود سوالات تخصصی  کارشناس امور بندری آزمون فراگیر  + پاسخ نامه


بسته سوالات کارشناس امور بندری  فراگیر دستگاه های اجرایی سال1396:


60 سوال اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری کارشناس امور بندری  فراگیر دستگاه های اجرایی + پاسخنامه


60 سوال اصول خصوصی سازی و قراردادهای تجاری کارشناس امور بندری  فراگیر دستگاه های اجرایی + پاسخنامه


60 سوال قانون تجارت و مناقصات کارشناس امور بندری  فراگیر دستگاه های اجرایی + پاسخنامه


60 سوال بازرگانی بین الملل  کارشناس امور بندری  فراگیر دستگاه های اجرایی + پاسخنامه 

۱- بلافاصله پس از پرداخت موفق محصول دانلودی، لینک های محصول برای شما نمایش داده می شود که می توانید بلافاصله شروع به دانلود نمایید.

۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است قیمت :29900تومانتاریخ ارسال: چهارشنبه 28 تیر 1396 ساعت 22:08 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی تخصصی کارشناس روابط کار کد 1245


نمونه سوالات استخدامی تخصصی کارشناس روابط کار  کد 1245


نمونه سوالات استخدامی تخصصی آزمون فراگیر  کارشناس روابط کار


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////


مواد تخصصی آزمون کارشناس روابط کار  کد 1245  شامل :


روابط صنعتی/کار *حقوق کار*جامعه شناسی و روانشناسی کار


بسته کامل سوالات استخدامی تخصصی   کارشناس روابط کار  کد 1245 + پاسخ نامه


200 سوال استخدامی روابط صنعتی/کار  کارشناس روابط کار  کد 1245 + پاسخنامه

200 سوال استخدامی
حقوق کار کارشناس روابط کار  کد 1245 + پاسخنامه

200 سوال استخدامی
جامعه شناسی کارشناس روابط کار  کد 1245 + پاسخنامه

133 سوال استخدامی 
روانشناسی کار  کارشناس روابط کار  کد 1245 + پاسخنامه


۱- بلافاصله پس از پرداخت موفق محصول دانلودی، لینک های محصول برای شما نمایش داده می شود که می توانید بلافاصله شروع به دانلود نمایید.

۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است قیمت :15800 تومان


تاریخ ارسال: چهارشنبه 28 تیر 1396 ساعت 13:34 0 نظر

دانلود نمونه سوالات استخدامی مهندسی مکانیک شرکت پالایش نفت اصفهان


شرکت پالایش نفت اصفهان به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهره برداری (نوبتکاری) خود از بین فارغ التحصیلان مرد واجد شرایط ازطریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه حضوری ، گزینش وطب کار درچهارچوب قانون کار وتامین اجتماعی تحت پوشش پیمانکار شخص ثالث دعوت به همکاری می نماید .

شرایط اختصاصی داوطلبان :
۱ – داشتن مدرک تحصیلی در رشته های مهندسی (شیمی ، مکانیک ، برق،نفت و کامپیوتر )
۲- حداقل معدل برای داوطلبان ۱۳ می باشد .
۳-حداکثر سن داوطلبان ۳۰ سال که مدت زمان سربازی به آن اضافه می شود .

نحوه ثبت نام :
متقاضیان ثبت نام درآزمون جذب لازم است ازتاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱لغایت ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ به نشانی اینترنتیwww.eorcazmoon.ir مراجعه ونسبت به ثبت نام اقدام نمایند .دانلود نمونه سوالات استخدامی مهندسی مکانیک شرکت پالایش نفت اصفهان+++سوالات عمومی+سوالات تخصصی +جزوات+اصل سوالات دوره قبل +++


الف ) مواد آزمون عمومی شامل :

۱- ادبیات فارسی ۲-  زبان انگلیسی۳-  معارف اسلامی ۴-  اطلاعات رایانه ۵-  هوش واستعداد

ب) مواد آزمون تخصصی   مهندسی مکانیک شامل :

۱- ریاضی ۲-فیزیک ۳- استاتیک ۴- مقاومت مصالح ۵- مکانیک سیالات ۶- ترمودینامیک و انتقال حرارت


فصل اول : دانلود سوالات تخصصی مهندسی مکانیک شرکت پالایش نفت اصفهان  + پاسخ نامه


480 سوال ریاضی  مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان + پاسخنامه


187 سوال فیزیک  مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان + پاسخنامه


70 سوال استاتیک و مقاومت مصالح مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان + پاسخنامه


371 سوال مکانیک سیالات مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان + پاسخنامه

 

387 سوال ترمودینامیک و انتقال حرارت مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان + پاسخنامه


فصل دوم  : دانلود سوالات عمومی مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان  + پاسخ نامه


500 سوال ادبیات فارسی    مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان + پاسخنامه


322 سوال زبان انگلیسی  مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان + پاسخنامه


400 سوال معارف اسلامی  مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان + پاسخنامه


320 سوال اطلاعات رایانه   مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان + پاسخنامه


475 سوال هوش و استعداد  مهندسی مکانیک  شرکت پالایش نفت اصفهان + پاسخنامه


--------------------------------------------------------------------------

بسته هدیه شامل جزوات و خلاصه دروس در مباحث زیر:


++++جزوه استخدامی فیزیک


++++خلاصه درس شیمی


+++خلاصه درس فیزیک


+++جزوه استخدامی زبان انگلیسی


+++جزوه استخدامی ادبیات فارسی


*********************************

بسته هدیه شامل اصل سوالات ادوار گذشته مهندسی مکانیک


(مقاطع ،کاردانی ،کارشناسی،کارشناسی ارشد و بالاتر)


**************************************************
اصل دفترچه سوالات ازمون های استخدامی مهندسی مکانیک  ((مقطع کاردانی))
1- 100سوال تخصصی مهندسی مکانیک  در دروس : ترمودینامیک،مکانیک سیالات،استاتیک و مقاومت مصالح،انتقال حرارت
60-2سوال تخصصی مهندسی مکانیک در دروس : ترمودینامیک،مکانیک سیالات،استاتیک و مقاومت مصالح،انتقال حرارت
50-3سوال تخصصی مهندسی مکانیک دفترچه سوالات اختصاصی رشته هنر اموز مکانیک خودرو

**************************************************
اصل دفترچه سوالات ازمون های استخدامی  مهندسی مکانیک  ((مقطع کارشناسی))
1- 60سوالات دفترچه ازمون تخصصی مهندسی مکانیک
100-2سوال تخصصی مهندسی مکانیک در دروس : ترمودینامیک 1و2،مکانیک سیالات1و2،انتقال حرارت1و2، ارتعاشات ،مقاومت مصالح1و2
**************************************************
اصل دفترچه سوالات ازمون های استخدامی 
مهندسی مکانیک ((مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر))
1- 60سوالات دفترچه ازمون تخصصی مهندسی مکانیک
60-2سوال تخصصی مهندسی مکانیک در دروس : ترمودینامیک 1و2،مکانیک سیالات1و2،انتقال حرارت1و2، ارتعاشات ،مقاومت مصالح1و2
  

۱-لینک دانلود سوالات  بلافاصله پس از پرداخت مبلغ محصول به شما نمایش داده می شود .

۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است قیمت :29900 تومان


تاریخ ارسال: سه‌شنبه 27 تیر 1396 ساعت 18:24 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی ادوار گذشته بانک سپه (سال93)+ پاسخنامهنمونه سوالات استخدامی ادوار گذشته بانک سپه (سال93)


 آخرین دفترچه سوالات استخدامی  بانک سپه مرداد ماه 93  با پاسخنامه


در آزمون استخدامی بانک سپه (چهارمین آزمون فراگیر سال96)  مطالعه


سوالات ادوار گذشته می تواند کلید موفقیت در  آزمون باشد و با توجه به


این مسئله با دانلود این مجموعه قادر به شناسایی منابع و کتبی که در آزمونها


مورد سوال واقع می شود خواهید بود .>>>دانلود نمونه سوالات استخدامی ادوار گذشته بانک سپه (سال93)+ پاسخنامه<<<


 
توجه:توجه :تمامی سوالات دارای پاسخ بوده و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) با کیفیت عالی می باشد .


(((((قیمت: 18900 تومان)))))


تاریخ ارسال: جمعه 16 تیر 1396 ساعت 07:05 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر


نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهراستخدام 20  مجموعه نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر   را برای شما داوطلبان محترم اماده کرده است  که در بردارنده مواد عمومی  می باشد

اگر قصد موفقیت در آزمون استخدامی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر  این  مجموعه کامل را حتما دانلود کنید .

با دانلود  این  مجموعه سوالات کامل  قبولی خود  را در این آزمون تضمین کنید.مواد آزمون عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر  شامل :


۱-ادبیات فارسی

2-زبان انگلیسی

3-دین و زندگی

4-اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونیسوالات عمومی :


    589 سوال ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه


    549 سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 

    430 سوال دین و زندگی به همراه پاسخنامه


    645 سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی به همراه پاسخنامه


==========================================================نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


مدیریت فایل نودنه ضامن خرید شماست09302455740


(((((قیمت: 9900 تومان)))))

تاریخ ارسال: جمعه 16 تیر 1396 ساعت 00:12 0 نظر

دانلود سوالات استخدامی مهندسی منابع اب کد3240


دانلود سوالات استخدامی مهندسی منابع اب کد3240دانلود سوالات استخدامی  مهندسی منابع اب کد3240مواد آزمون عمومی شامل :


1-فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه icdl )

2-ریاضی و آمار مقدماتی

3-زبان و ادبیات فارسی

4-معارف اسلامی

5-زبان انگلیسی عمومی

6-اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

7-هوش و توانمندی های عمومیمواد تخصصی آزمون  مهندسی منابع اب کد3240 :


1-هیدروژئولوژی

2- هیدرولوژی مهندسی

3- زمین شناسی منابع اب

4-مدیریت منابع اب

5-هیدرولیک وسازه های آبی


نمونه سوالات استخدامی  مهندسی منابع اب کد3240مواد تخصصی آزمون  مهندسی منابع اب کد3240:


1-هیدروژئولوژی

2- هیدرولوژی مهندسی

3- زمین شناسی منابع اب

4-مدیریت منابع اب

5-هیدرولیک وسازه های آبی


25 سوال
هیدروژئولوژی  مهندسی منابع اب کد3240  + پاسخنامه

105 سوال
هیدرولوژی مهندسی   مهندسی منابع اب کد3240  + پاسخنامه

 60 سوال 
زمین شناسی منابع اب   مهندسی منابع اب کد3240 + پاسخنامه


25 سوال مدیریت منابع اب   مهندسی منابع اب کد3240  + پاسخنامه

 25 سوال 
هیدرولیک وسازه های آبی مهندسی منابع اب کد3240 + پاسخنامه>>>نمونه سوالات استخدامی  مهندسی منابع اب کد3240 <<<


این پکیج ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده داوطلبان مهندسی منابع اب کد3240، در آزمون استخدامی سازمان سنجش می باشد.

لازم به ذکر است که این بسته بر اساس تجربیات چندین ساله تیم استخدامی  استخدام ۲۰  در زمینه آزمون های استخدامی جمع آوری شده و کسانی که در دوره های قبل از بسته های ما استفاده کرده اند از میزان نزدیکی منابع ارائه شده توسط ما به مواد آزمون شگفت زده شده اند.

این بسته با توجه به اطلاعیه مواد آزمون استخدامی مهندسی منابع اب کد3240 مندرج در سازمان سنجش تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.


>>>شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.<<<


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


مدیریت فایل نودنه ضامن خرید شماست09302455740


(((((قیمت: 9900 تومان)))))تاریخ ارسال: چهارشنبه 14 تیر 1396 ساعت 23:11 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر کارشناس ابخیز داری کد 3284سوالات استخدامی کارشناس ابخیز داری کد 3284دانلود سوالات استخدامی  کارشناس ابخیز داری کد 3284مواد آزمون عمومی شامل :


1-فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه icdl )

2-ریاضی و آمار مقدماتی

3-زبان و ادبیات فارسی

4-معارف اسلامی

5-زبان انگلیسی عمومی

6-اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

7-هوش و توانمندی های عمومیمواد تخصصی آزمون  کارشناس ابخیز داری  کد 3284 :


1-هیدرولوژی عمومی

2- آبخیزداری و حفاظت خاک 

3- اصلاح و توسعه مراتع


نمونه سوالات استخدامی کارشناس ابخیز داری  کد 3284مواد تخصصی آزمون    کارشناس ابخیز داری  کد 3284:


1-هیدرولوژی عمومی

2- آبخیزداری و حفاظت خاک 

3- اصلاح و توسعه مراتع


30 سوال
هیدرولوژی عمومی  کارشناس ابخیز داری کد 3284  + پاسخنامه

30 سوال
آبخیزداری و حفاظت خاک  کارشناس ابخیز داری کد 3284  + پاسخنامه

 30 سوال 
اصلاح و توسعه مراتع  کارشناس ابخیز داری کد 3284 + پاسخنامه>>>نمونه سوالات استخدامی   کارشناس ابخیز داری  کد 3284 <<<


این پکیج ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده داوطلبان کارشناس ابخیز داری  کد ۳۲۸۴، در آزمون استخدامی سازمان سنجش می باشد.

لازم به ذکر است که این بسته بر اساس تجربیات چندین ساله تیم استخدامی  استخدام ۲۰  در زمینه آزمون های استخدامی جمع آوری شده و کسانی که در دوره های قبل از بسته های ما استفاده کرده اند از میزان نزدیکی منابع ارائه شده توسط ما به مواد آزمون شگفت زده شده اند.

این بسته با توجه به اطلاعیه مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش مندرج در سازمان سنجش تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.

>>>شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.<<<

1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


مدیریت فایل نودنه ضامن خرید شماست09302455740


(((((قیمت: 9800 تومان)))))تاریخ ارسال: دوشنبه 12 تیر 1396 ساعت 23:11 0 نظر

دانلود نمونه سوالات استخدامی متصدی امور اداری-سخت افزار


نمونه سوالات استخدامی متصدی امور اداری-سخت افزار (کد3338)مواد تخصصی آزمون  بانکدار متصدی امور اداری - سخت افزار (کد3338) :


معماری کامپیوتر*مدارهای منطقی*سیستم های عامل*شبکه های کامپیوتری


12 سوال 
معماری کامپیوتر متصدی امور اداری - سخت افزار 

19 سوال
مدارهای منطقی متصدی امور اداری - سخت افزار  + پاسخنامه

 16 سوال
سیستم های عامل متصدی امور اداری - سخت افزار + پاسخنامه

76 سوال
شبکه های کامپیوتری متصدی امور اداری - سخت افزار + پاسخنامه>>>نمونه سوالات استخدامی متصدی امور اداری-سخت افزار <<<


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


مدیریت فایل نودنه ضامن خرید شماست09302455740


(((((قیمت: 12800 تومان)))))تاریخ ارسال: یکشنبه 11 تیر 1396 ساعت 10:29 0 نظر

دانلود سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی ( کد شغل 3213)


دانلود سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی ( کد شغل 3213)


****************************************

دانلود سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی ( کد شغل 3213)


منابع و سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی ( کد شغل 3213)


مواد آزمون عمومی شامل :


1-فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه icdl )

2-ریاضی و آمار مقدماتی

3-زبان و ادبیات فارسی

4-معارف اسلامی

5-زبان انگلیسی عمومی

6-اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

7-هوش و توانمندی های عمومیمواد تخصصی آزمون مسئول خدمات مالی ( کد شغل 3213) :


1- حسابداری مالی

2- مدیریت مالی

3- کنترل و تنظیم بودجه

4- قانون محاسبات عمومی


سوالات عمومی + سوالات تخصصی +اصل سوالات دوره قبل سازمان سنجشاین پکیج کاملترین بسته سوالات استخدامی می باشد و شامل سوالات زیر است:


بسته اول : شامل 3000 سوال استخدامی  ادوار گذشته  سازمان سنجش+ پاسخنامه


بسته دوم  : شامل 1034 سوالات استخدامی تخصصی مسئول خدمات مالی+ پاسخنامه


بسته سوم  : شامل 4870 سوال استخدامی عمومی  سازمان سنجش  + پاسخنامه
==================================


بسته اول : شامل 3000 سوال استخدامی سازمان سنجش + پاسخنامه


سوالات  جدید سومین ازمون فراگیر ابان ماه 95 هم اضافه شد


سوالات اصل دفترچه (آزمونهای فراگیر 1 و 2 و 3 )

سوالات اصل دفترچه تامین اجتماعی 93 و 94

سوالات اصل دفترچه آموزش و پرورش84-86-89-95

سوالات اصل دفترچه بانک سپه سال 87-93

 سوالات اصل دفترچه بانک مسکن 86

سوالات اصل دفترچه بانک مهر اقتصاد93

1400 سوال دانش علوم بانکی + جزوه دانش علوم بانکی

شامل سوالات فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) – ریاضی و آمار مقدماتی –

 زبان و ادبیات فارسی- معارف اسلامی – زبان انگلیسی عمومی – اطلاعات عمومی،

 دانش اجتماعی و حقوق اساسی -هوش و توانمندیهای عمومی

=================================


بسته دوم  : شامل 1034 سوالات استخدامی تخصصی  مسئول خدمات مالی + پاسخنامهمواد تخصصی آزمون مسئول خدمات مالی ( کد شغل 3213)


 حسابداری مالی=مدیریت مالی=کنترل و تنظیم بودجه=قانون محاسبات عمومیمجموعه ی زیر شامل سوالات تخصصی مسئول خدمات مالی ( کد شغل 3213)


    195 سوال حسابداری مالی به همراه پاسخنامه


    300 سوال مدیریت مالی به همراه پاسخنامه


    261 سوال کنترل و تنظیم بودجه به همراه پاسخنامه


    278 سوال قانون محاسبات عمومی به همراه پاسخنامه


==================================


 یک  گام جلوتر از همه باشید با،  سوالات مسئول خدمات مالی ( کد شغل 3213)


==================================


بسته سوم  : شامل 4870 سوال استخدامی عمومی سازمان سنجش + پاسخنامه

سوالات عمومی :


فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه icdl ) * ریاضی و آمار مقدماتی-زبان و ادبیات فارسی * معارف اسلامی * زبان انگلیسی عمومی * اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی * هوش و توانمندی های عمومی


    643 سوال زبان و ادبیات فارسی سازمان سنجش به همراه پاسخنامه


    526 سوال احکام و معارف اسلامی سازمان سنجش به همراه پاسخنامه

 

    615 سوال زبان انگلیسی سازمان سنجش به همراه پاسخنامه


    951 سوال کامپیوتر و مهارت های هفتگانه (ICDL) سازمان سنجش به همراه پاسخنامه


    730 سوال دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی سازمان سنجش به همراه پاسخنامه


    705 سوال هوش و استعداد تحصیلی سازمان سنجش به همراه پاسخنامه


     700 سوال آمار و ریاضی سازمان سنجش به همراه پاسخنامه=================================***نمونه سوالات استخدامی  مسئول خدمات مالی ( کد شغل 3213) ***


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


مدیریت فایل نودنه ضامن خرید شماست09302455740


(((((قیمت: 18900 تومان)))))

تاریخ ارسال: جمعه 9 تیر 1396 ساعت 10:18 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی حسابدار ( کد 3029)


دانلود نمونه سوالات استخدامی چهارمین ازمون فراگیر دستگاههای اجرایی 


دانلود نمونه سوالات استخدامی حسابدار  ( کد 3029)نمونه سوالات استخدامی تخصصی حسابدار( کد 3029)


==================================


 یک  گام جلوتر از همه باشیدمنابع تخصصی  حسابدار ( کد 3029) :


***اصول حسابداری***حسابداری مالی و دولتی***اصول تنظیم و کنترل بودجه***قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات***


محتویات سوالات استخدامی حسابدار چهارمین ازمون استخدامی فراگیر – کد 3029 شامل


750 سوال اصول حسابداری حسابدار ( کد 3029) + پاسخنامه

500 سوال
حسابداری مالی و دولتی
حسابدار ( کد 3029) + پاسخنامه

386 سوال
اصول تنظیم و کنترل بودجه
حسابدار ( کد 3029) + پاسخنامه

278 سوال قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات
حسابدار ( کد 3029) + پاسخنامه


+++جزوه قانون محاسبات عمومی
----------------------------------------------------------


>>>با دانلود این مجموعه دیگر احتایج به هیچ نمونه سوالی ندارید<<<


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


(((((قیمت: 15900 تومان)))))


تاریخ ارسال: یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 11:15 0 نظر

نمونه سوالات استخدامی بانکدار بانک سپه (کد3300)

نمونه سوالات استخدامی بانکدار بانک سپه (کد3300)

نمونه سوالات استخدامی   بانک سپه


دانلود سوالات ازمون استخدامی بانک سپه - سوالات عمومی و تخصصی ازمون استخدامی بانک سپه سال96-سوالات استخدامی تخصصی بانک سپه - دانلود سوالات استخدامی بانک سپه - دانلود سوالات  چهارمین ازمون فراگیر - دانلود سوالات تخصصی چهارمین ازمون استخدامی دستگاههای اجرایی - دانلود سوالات استخدامی ادوار گذشته بانک سپه - دانلود سوالات اصل دفترچه سوالات ازمون استخدامی بانک سپه - منابع ازمون استخدامی بانک سپه سال 96- سوالات استخدامی ادوار گذشته بانک سپه - دانلود سوالات استخدامی رشته حسابداری بانک سپه - نمونه سوالات استخدامی بانکهانمونه سوالات استخدامی بانکدار بانک سپه (کد3300)


دانلود سوالات استخدامی بانک سپه ( سوالات عمومی و تخصصی +اصل دفترچه ها )
مواد تخصصی آزمون  بانکدار بانک سپه (کد3300)  شامل :

اصول حسابداری 1و2*مدیریت مالی*مالیه عمومی و بودجه ریزی*اقتصاد خرد و کلان*تئوری های مدیریت ( اصول مدیریت ، رفتار سازمانی و منابع انسانی )مواد آزمون عمومی شامل :


1-فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه icdl )

2-ریاضی و آمار مقدماتی

3-زبان و ادبیات فارسی

4-معارف اسلامی

5-زبان انگلیسی عمومی

6-اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

7-هوش و توانمندی های عمومی
این مجموعه کامل شامل سوالات عمومی و تخصصی و اصل دفترچه سوالات دوره قبل


بانک سپه می باشد و کمک فراوانی به شما عزیزان در این ازمون میکند .
بسته اول : مجموعه سوالات استخدامی ادوار گذشته بانک سپه :


اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی ازمون استخدامی  بانک سپه (160 سوال) سال93

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه (  90سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال87

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه (  235سوال+پاسخنامه ) مقطع کارشناسی و بالاتر  سال8790 سوال عمومی  اصل دفترچه سوالات عمومی  استخدامی بانک سپه سال93


15 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی بانک سپه برگزار شده سال93


15 سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی  بانک سپه
برگزار شده سال93


15 سوال استخدامی ریاضی و امار مقدماتی بانک سپه
برگزار شده سال93


15 سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای ICDL7،6،4،3 ) بانک سپه
برگزار شده سال93


15 سوال استخدامی معارف اسلامی بانک سپه
برگزار شده سال93


15 سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی  بانک سپه برگزار شده سال93


اصل دفترچه سوالات تخصصی  ازمون استخدامی  بانک سپه سال93


70 سوال تخصصی اصل دفترچه سوالات تخصصی استخدامی بانک سپه سال93


ازمون تخصصی متصدی امور بانکی ویژه داوطلبان رشته های حسابداری ،بانکداری ،مهندسی صنایع ،علوم اقتصادی،مدیریت


15 سوال استخدامی حسابداری عمومی 1 و2 بانک سپه برگزار شده سال93

15 سوال استخدامی اصول و مبانی مدیریت بانک سپه برگزار شده سال93

20 سوال دانش علوم بانکی ( بانکداری داخلی 1 ، بانکداری بین المللی 1 ) بانک سپه برگزار شده سال93

20 سوال تخصصی اقتصاد خرد و کلان ، ریاضی و امار کاربردی ، منابع و رفتار سازمانی برگزار شده سال93بسته دوم  : مجموعه 1890 سوالات استخدامی عمومی استخدامی بانک سپه :


مواد آزمون عمومی شامل :


1-فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه icdl )

2-ریاضی و آمار مقدماتی

3-زبان و ادبیات فارسی

4-معارف اسلامی

5-زبان انگلیسی عمومی

6-اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

7-هوش و توانمندی های عمومی


مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است


    250 سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه


    300 سوال احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه


    285 سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه


    255 سوال کامپیوتر و مهارت های هفتگانه (ICDL) به همراه پاسخنامه


    300 سوال دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی به همراه پاسخنامه


    210 سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه پاسخنامه


    290 سوال آمار و ریاضی به همراه پاسخنامهبسته سوم  : مجموعه 1463 سوالات استخدامی تخصصی بانک سپه :


مواد تخصصی آزمون  بانکدار بانک سپه (کد3300)  شامل 2987 سوال:


اصول حسابداری 1و2*مدیریت مالی*مالیه عمومی و بودجه ریزی*اقتصاد خرد و کلان*تئوری های مدیریت ( اصول مدیریت ، رفتار سازمانی و منابع انسانی )


682 سوال اصول حسابداری 1و2   بانکدار بانک سپه (کد3300) + پاسخنامه

334 سوال مدیریت مالی   بانکدار بانک سپه (کد3300) + پاسخنامه

 736 سوال مالیه عمومی و بودجه ریزی  بانکدار بانک سپه (کد3300) + پاسخنامه

835 سوال اقتصاد خرد و کلان   بانکدار بانک سپه (کد3300) + پاسخنامه

400 سوال تئوری های مدیریت   بانکدار بانک سپه (کد3300) + پاسخنامه>>>نمونه سوالات استخدامی عمومی و تخصصی بانکدار بانک سپه <<<


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


مدیریت فایل نودنه ضامن خرید شماست09302455740


(((((قیمت: 16900 تومان)))))تاریخ ارسال: یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 01:17 0 نظر

سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانک مسکن (کد شغل 3313)

سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانک مسکن


دانلود نمونه سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانک مسکنمواد تخصصی آزمون متصدی امور بانکی – بانکی کد 3313 شامل :


1-اقتصد خرد و کلا ن

2-مبانی سازمان و مدیریت

3-مدیریت مالی

4-پول، ارز و بانکداری

5-اصول حسابداری 1 و 2


مواد آزمون عمومی شامل :


1-فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه icdl )

2-ریاضی و آمار مقدماتی

3-زبان و ادبیات فارسی

4-معارف اسلامی

5-زبان انگلیسی عمومی

6-اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

7-هوش و توانمندی های عمومی


نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن


سوالات عمومی + سوالات تخصصی +اصل سوالات دوره قبل


بسته سوالات استخدامی بانک مسکن کاملترین بسته سوالات موجود در اینترنت است که تمام سوالات استخدامی عمومی+تخصصی+ادوارگذشته  بانک مسکن در ان موجود می باشد این محصول ارزشمند تو سط وب سایت استخدام بیست  برای اولین بار در اینترنت بارگزاری شد همه سوالات این بسته به همراه کلید گزینه صحیح می باشد که در جهت مطالعه سریع بدون نیاز به گرفتن پرینت و پرداخت هز ینه اضافی میتوان مطالعه کرد.

این مجموعه فایل در  گوشی و تبلت قابل مطالعه است. بعد از دریافت لینک دانلود این مجموعه که بصورت فشرده در فایل RAR است را از حال فشرده خارج و شروع به مطالعه کنید.


این پکیج کاملترین بسته سوالات استخدامی بانک مسکن می باشد و شامل سوالات زیر است:
بسته اول  : شامل 1190 سوالات استخدامی تخصصی   بانک مسکن + پاسخنامه


بسته دوم : شامل 510 سوال استخدامی  ادوار گذشته بانک مسکن + پاسخنامه


بسته سوم  : شامل 4012 سوال استخدامی عمومی   بانک مسکن + پاسخنامه
==================================


بسته اول  : شامل 3415 سوالات استخدامی تخصصی  بانک مسکن + پاسخنامه


==================================


 یک  گام جلوتر از همه باشید با،  سوالات آزمون استخدامی بانک مسکنمنابع تخصصی  متصدی امور بانکی  (کد شغل 3313) : اقتصد خرد و کلا ن *مبانی سازمان و مدیریت*مدیریت مالی*پول، ارز و بانکداری*اصول حسابداری 1 و 2


 ----------------------------------------------------------


500 سوال اقتصاد خرد و کلا ن متصدی امور بانکی بانک مسکن + پاسخنامه

600 سوال
مبانی سازمان و مدیریت متصدی امور بانکی بانک مسکن + پاسخنامه

 334 سوال
مدیریت مالی متصدی امور بانکی بانک مسکن + پاسخنامه

1400 سوال
پول، ارز و بانکداری متصدی امور بانکی بانک مسکن + پاسخنامه


581 سوال
اصول حسابداری 1 و 2 متصدی امور بانکی بانک مسکن + پاسخنامه


==================================


بسته دوم : شامل 510 سوال استخدامی  ادوار گذشته بانک مسکن + پاسخنامه


==================================


میخوای تو ازمون استخدامی بانک مسکن شرکت کنی؟؟!!


دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن  ( 185سوال+پاسخنامه )مقطع دیپلم سال86


دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن   ( 325سوال+پاسخنامه )مقطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد سال86185نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک مسکن در سال ۸۶ ویژه مقطع دیپلم؛ به شرح زیر:


۲۰ سوال زبان و ادبیات فارسی بانک مسکن همراه با پاسخنامه

۲۰ سوال معارف اسلامی
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۰ سوال ریاضی و آمار
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

۲۰ سوال زبان انگلیسی
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۵ سوال مبانی کامپیوتر
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۶۰ سوال روانشناسی
بانک مسکن شخصیت

 

325 نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک مسکن در سال ۸۶ ویژه مقاطع کاردانی و کارشناسی؛ به شرح زیر:

 ۲۰ سوال زبان و ادبیات فارسی
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۰ سوال معارف اسلامی
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۰ سوال هوش و استعداد ذهنی
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۰ سوال ریاضی و آمار
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۰ سوال زبان انگلیسی
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۵ سوال مبانی کامپیوتر
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۰ سوال روانشناسی شخصیت
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۱۰ سوال اقتصاد
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۱۵ سوال ریاضی و آمار
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۰ سوال رشته اقتصاد (نظری، بازرگانی، پول، بانکداری)
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۲۵ سوال رشته حسابداری
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۱۰ سوال آمار و ریاضی
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۵۰ سوال رشته مهندسی عمران
بانک مسکن همراه با پاسخنامه

 ۵۰ سوال رشته مترجمی زبان
بانک مسکن همراه با پاسخنامه


==================================


بسته سوم  : شامل 4012 سوال استخدامی عمومی   بانک مسکن + پاسخنامه

سوالات عمومی :

فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه icdl )-ریاضی و آمار مقدماتی-زبان و ادبیات فارسی-معارف اسلامی-زبان انگلیسی عمومی-اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی-هوش و توانمندی های عمومی


==================================


    561 سوال زبان و ادبیات فارسی بانک مسکن به همراه پاسخنامه


    650 سوال احکام و معارف اسلامی بانک مسکن به همراه پاسخنامه


    502 سوال زبان انگلیسی بانک مسکن به همراه پاسخنامه


    541 سوال کامپیوتر و مهارت های هفتگانه (ICDL) بانک مسکن به همراه پاسخنامه


    655 سوال دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی بانک مسکن به همراه پاسخنامه


    605 سوال هوش و استعداد تحصیلی بانک مسکن به همراه پاسخنامه


     498 سوال آمار و ریاضی بانک مسکن به همراه پاسخنامه***نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن ***1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


مدیریت فایل نودنه ضامن خرید شماست09302455740


(((((قیمت: 14900 تومان)))))

تاریخ ارسال: شنبه 3 تیر 1396 ساعت 07:06 0 نظر

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب


 نمونه سوالات استخدامی شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوبسامانه ثبت نام آزمون استخدامی شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب


سایت استخدام 20  معتبرترین  سایت استخدامی کشور ، نمونه سوالات استخدامی آزمون شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب را تهیه نموده است.
مجموعه سوالات استخدامی  شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب  در دو بخش تخصصی و عمومی  توسط سایت  استخدام  بیست  تهیه شده است.
منابع آزمون استخدامی  شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب  با توجه به متن آگهی های مواد امتحانی  شامل :


مواد آزمون:

تعداد سوالات آزمون 120 سوال شامل 60 سوال تخصصی در زمینه شغل مورد تقاضا(مدارهای الکتریکی، مبانی سیستمهای قدرت، رله و حفاظت، تجهیزات پست)،10 سوال ریاضیات،10 سوال زبان انگلیسی عمومی،10 سوال مهارت های عمومی کامپیوتر و30 سوال هوش واستعداد  بصورت تستهای چهار گزینه ای دارای نمره منفی خواهد بود که داوطلبان می بایست در مدت 120 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند


بسته اول : مجموعه سوالات استخدامی عمومی شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب


450 سوال ریاضیات آزمون استخدامی شرکت انتقال توان جنوب + پاسخنامه


530 سوال زبان انگلیسی آزمون استخدامی  شرکت انتقال توان جنوب + پاسخنامه


400 سوال مهارت های عمومی کامپیوتر آزمون  شرکت انتقال توان جنوب + پاسخنامه


 410 سوال هوش واستعداد آزمون استخدامی  شرکت انتقال توان جنوب + پاسخنامه


بسته دوم : مجموعه سوالات استخدامی تخصصی شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب47 سوال مدارهای الکتریکی آزمون استخدامی شرکت انتقال توان جنوب + پاسخنامه


20 سوال مبانی سیستمهای قدرت آزمون استخدامی  شرکت انتقال توان جنوب + پاسخنامه


20 سوال رله و حفاظت آزمون  شرکت انتقال توان جنوب + پاسخنامه


 جزوه تجهیزات پستهای فشار قوی آزمون استخدامی  شرکت انتقال توان جنوب + پاسخنامه

>>>دانلود  بسته  ویژه شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب<<<1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


(((((قیمت: 20800 تومان)))))
تاریخ ارسال: دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 10:37 0 نظر

دانلود نمونه سوالات استخدامی حسابداری چهارمین ازمون فراگیر

دانلود سوالات تخصصی حسابداری دستگاههای اجرایی,نمونه سوالات استخدامی فراگیر رشته حسابداری,دانلود سوالات حسابداری,دانلود سوالات تخصصی فراگیر حسابداری,سوالات حسابداری چهارمین ازمون فراگیر استخدامی دستگاههای اجرای ,دانلود نمونه سوالات استخدامی حسابداری چهارمین ازمون فراگیر,دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری,

نمونه سوالات استخدامی  سازمان حسابرسی,سوالات استخدامی سازمان حسابرسی,سوالات استخدامی چهرمین ازمون فراگیر,سوالات استخدامی چهارمین ازمون فراگیر,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی,آزمون استخدامی بانک, آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی,آزمون استخدامی سازمان سنجش,آزمون استخدامی جدید,سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری,نمونه سوالات استخدامی حسابداری مالی,کتاب آزمون استخدامی حسابداری,نمونه سوالات مصاحبه استخدامی حسابداری,نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی,دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری دولتی,دانلود سوالات استخدامی تخصصی حسابداری,نمونه سوالات استخدامی بودجه,دانلود سوالات استخدامی تخصصی سازمان حسابرسی , سوالات چهارمین ازمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی ,دانلود سوالات حسابرسی, دانلود سوالات سازمان حسابرسی,سوالات تخصصی استخدامی سازمان حسابرسیدانلود نمونه سوالات استخدامی چهارمین ازمون فراگیر دستگاههای اجرایی 


دانلود سوالات استخدامی حسابداری فراگیر دستگاههای اجرایی600 سوال دانش علوم بانکی آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 + پاسخنامه

503 سوال اصول حسابداری آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 + پاسخنامه

300 سوال اقتصاد خرد و کلان آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 + پاسخنامه

 150 سوال بودجه آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 + پاسخنامه

300 سوال تئوری مدیریت آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 + پاسخنامه

420 سوال حسابداری دولتی آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 + پاسخنامه

125 سوال حسابداری شرکتها آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 + پاسخنامه

96 سوال حسابداری عمومی آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 + پاسخنامه

 120 سوال حسابرسی آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 + پاسخنامه

268 سوال مالیه عمومی  آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 + پاسخنامه


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 کیفیت عالی – قابلیت پرینت و مشاهده در لپ تاپ و موبایل می باشد. 

----------------------------------------------------------

 

با داشتن این منابع قبولی خود را تضمین نمایید.


 توجه : تمامی سوالات دارای پاسخ بوده و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) با کیفیت عالی می باشد


و همچنین میتوانید فایل ها را در تبلت و موبایل ،کامپیوترو لپ تاپ خود مشاهده و مطالعه نمایید .


>>>نمونه سوالات استخدامی حسابداری چهارمین ازمون فراگیر<<<


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


(((((قیمت: 15800تومان)))))تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 18 خرداد 1396 ساعت 17:42 0 نظر

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی


دانلود رایگان “سوالات استخدامی “فراگیر دستگاه های اجرایی”,سوالات عمومی و تخصصی” آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی,دانلود رایگان نمونه سوالات “تخصصی” دستگاه اجرایی (سازمانهای دولتی),سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی,دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی (سازمانهای دولتی),دانلود سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی 96,استخدام سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی,دانلود سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور 96,سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی باپاسخنامه,سوالات آزمون دستگاه های اجرایی با جواب,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههایاجرایی,آزمـون اسـتخدامی, آزمـون اسـتخدامی مشترک فراگیر,استخدام  96, استخدام خرداد96, استخدام دستگاه اجرایی, استخدام دستگاههای دولتی,استخدام سازمانهای دولتی,اسفند ماه 96,دانلود رایگان, دانلود رایگان آزمون استخدامی, دانلود رایگان نمونه سوالات,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی, دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی, دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی, دستگاه اجرایی, دستگاههای دولتی,سازمانهای دولتی,

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی

=======================================


=======================================

نمونه سوالات استخدامی تخصصی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی+++++++++++++++++++++++++++++++++مجموعه نمونه سوالات استخدامی تخصصی  کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی :220 سوال استخدامی تخصصیحقوق مدنی  کارشناس حقوقی ازمون فراگیر + پاسخنامه


257 سوال استخدامی تخصصی حقوق تجارت کارشناس حقوقی ازمون فراگیر + پاسخنامه


119 سوال استخدامی تخصصی حقوق اداری کارشناس حقوقی ازمون فراگیر + پاسخنامه


300 سوال استخدامی تخصصیحقوق جزا عمومی کارشناس حقوقی ازمون فراگیر + پاسخنامه


116 سوال استخدامی تخصصی حقوق جزا اختصاصی کارشناس حقوقی ازمون فراگیر + پاسخنامه


277 سوال استخدامی تخصصی آیین دادرسی مدنی  کارشناس حقوقی ازمون فراگیر + پاسخنامه


230 سوال استخدامی تخصصیآیین دادرسی کیفری کارشناس حقوقی ازمون فراگیر + پاسخنامه@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


>>>دفترچه سوالات استخدامی عمومی  استخدامی سومین ازمون فراگیر سال 1395 با پاسخنامه <<<


*** اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش ابان  ماه 95  (ازمون فراگیر)+پاسخنامه


100 سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر  ، ابان ماه95مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )13 سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL ) ازمون فراگیر  سال95 + پاسخنامه


12 سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی ازمون فراگیر سال95  + پاسخنامه


13 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی ازمون فراگیر سال95 + پاسخنامه


13 سوال استخدامی معارف اسلامی ازمون فراگیر سال95  + پاسخنامه


12 سوال استخدامی زبان انگلیسی ازمون فراگیر سال95 + پاسخنامه


12 سوال استخدامی اطلاعات عمومی – دانش اجتماعی و حقوق اساسی ازمون فراگیر سال95 + پاسخنامه


25 سوال استخدامی هوش و توانمندی های عمومی
ازمون فراگیر سال95 + پاسخنامه


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


>>>دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی فراگیر دستگاه های اجرایی<<<


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک دانلود محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل دانلودی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک دانلود محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


(((((قیمت: 15600 تومان)))))
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 خرداد 1396 ساعت 21:19 0 نظر
( تعداد کل: 92 )
   1      2     3     4   >>
صفحات